Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vo Švajčiarsku bol znovu zvolený predseda Národnej rady pre výskum SNSF

RCSI hosts Society for Academic Primary Care (SAPC) 45th Annual Scientific  Meeting - Royal College of Surgeons in Ireland

V januári 2021 Matthias Egger začne svoje druhé štvorročné funkčné obdobie v čele Národnej rady pre výskum SNSF (Švajčiarskej národnej nadácie na podporu vedy). Rada je zodpovedná za hodnotenie a výber výskumných návrhov.

Matthias Egger, medzinárodne uznávaný epidemiológ, sa stal členom Národnej rady pre výskum v roku 2010 a za jeho predsedu bol zvolený prvýkrát v roku 2017. Teraz ho opätovne zvolil Výkonný výbor Nadácie rady SNSF na funkčné obdobie 2021 – 2024. Ako uviedol  Jürg Stahl, predseda rady nadácie SNSF: “Matthias Egger je vynikajúcim výskumným pracovníkom a veľmi skúseným finančným donorom. Jeho aktívny a kolaboratívny štýl vedenia hral v posledných rokoch dôležitú úlohu pri rozvoji SNSF. Aj náš viacročný program na roky 2021 – 2024 nesie jeho charakteristické znaky. Teraz bude môcť program implementovať počas celej jeho životnosti.” Medzi ciele patrí vytvorenie väčšej rozmanitosti výskumu a zvýšenie jeho užitočnosti pre hospodárstvo, politickú oblasť a spoločnosť ako celok.

Spravodlivý výber najlepších výskumných nápadov

Pre Matthiasa Eggera je hlavným zameraním jeho práce v Národnej rade pre výskum je kvalita hodnotenia. Ako uviedol: „Naše výberové procesy neustále zdokonaľujeme na základe vedeckých poznatkov. Naším cieľom je dosiahnuť, aby boli ešte spravodlivejšie a transparentnejšie, aby sme mohli zaručiť rovnaké podmienky pre všetkých výskumných pracovníkov, ktorí od nás žiadajú o financovanie.“

Ďalšími prioritnými oblasťami sú rodová rovnosť vo výskume, otvorený prístup k výskumným údajom a publikáciám a vedecká integrita. Dôležitou témou bude aj naďalej pandémia COVID-19. SNSF urýchlila osobitnú výzvu na výskum koronavírusu a Národný výskumný program COVID-19; V súčasnosti prebieha 64 projektov financovaných SNSF. Ako dodal Matthias Egger: „Budúcnosť vedeckej spolupráce s Európou samozrejme budeme mať na pamäti. Táto otázka má pre výskum vo Švajčiarsku zásadný význam.“

Každý rok viac ako 3 000 nových projektov

V roku 2019 Národná rada pre výskum vyhodnotila 6 900 žiadostí o granty, pričom schválila 3 400 z nich. Tento čestný orgán každý rok rozhoduje o tom, ako prideliť približne 1-miliardu CHF, ktoré má SNSF k dispozícii. Radu podporujú ďalšie čestné odborné orgány a správne úrady SNSF.

Matthias Egger je profesorom epidemiológie a verejného zdravia na univerzite v Berne, kde sa od roku 2002 venuje výskumu a výučbe. Do roku 2016 viedol Ústav sociálnej a preventívnej medicíny so sídlom na univerzite. Za predsedu Národnej rady pre výskum SNSF bol zvolený v roku 2017. V období od apríla do júla 2020 viedol vedeckú pracovnú skupinu, ktorá radí švajčiarskej vláde v otázkach pandémie COVID-19.

Vo Švajčiarsku bol Matthias Egger jedným z priekopníckych výskumníkov, ktorí kombinovali epidemiológiu a verejné zdravie s cieľom bojovať proti epidémii HIV; jeho prediktívne modely vývoja AIDS sa používajú ako referencia v mnohých rozvinutých a rozvojových krajinách. Jeho výskum sa týka aj eboly a tuberkulózy.

slide

Zdroj: http://www.snf.ch; https://www.unibe.ch, zverejnené: 7.9.2020, autor: rpa