Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vláda SR vymenovala členov Predsedníctva APVV

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt APVV logo

Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) má od 9. decembra 2021 nových členov. Vláda ich vymenovanie schválila na svojom rokovaní 8. decembra 2021.

Členmi Predsedníctva APVV sa stanú Robert Ševčík (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky), Robert Mistrík (vedec), Imrich Barák (Slovenská akadémia vied), Zdenka Mansfeldová (Akademie věd ČR), Jozef Bátora (Univerzita Komenského Bratislava), Peter Celec (UK), Peter Moczo (UK, SAV), Štefan Boháček (Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s.), Peter Fodrek (Prvá zváračská, a. s.) a Tibor Gregor (Klub 500). Členstvo k 29. novembru zaniklo Jozefovi Masarikovi, Jánovi Rosochovi, Marekovi Frankovi, Svetlane Gavorovej, Tiborovi Gregorovi, Marekovi Hajdukovi, Dane Peškovičovej, Pavlovi Sovákovi, Milanovi Chrenkovi a Miloslavi Milichovskému.

Predsedníctvo agentúry je odborným orgánom agentúry. Má 13 členov, z ktorých 12 členov tvoria významní odborníci z oblasti vedy a techniky a jeden je zástupcom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Členmi predsedníctva agentúry sú aj najmenej dvaja zahraniční odborníci.  

V Predsedníctve APVV naďalej zostáva Martin A. Lysak (Masarykova univerzita Brno), Slavomír Michálek (SAV) a Marián Brestič SPU Nitra).

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 9. 12. 2021, autor: rpa