Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vláda SR schválila zákony o SAV a o VVI

Titulný obrázok

Vláda SR na svojom rokovaní 26. mája 2021 schválila novely zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied a zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii (VVI), ktoré predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oba zákony umožnia dotiahnutie transformácie hospodárskej formy ústavov SAV zo štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií na verejné výskumné inštitúcie.

Štátny tajomník ministerstva školstva Ľudovít Paulis vysvetlil potrebu novelizovania oboch zákonov a zdôraznil, že súčasná vláda sa k dokončeniu transformácie SAV zaviazala vo svojom programovom vyhlásení.

Ako vysvetlil štátny tajomník Ľudovít Paulis: „Zákon o SAV bude po novom určovať už len samotnú Slovenskú akadémiu vied, jej úlohy, vnútorné procesy či spôsoby kreovania vedenia. Všetky procesy týkajúce sa ústavov SAV po novom prejdú do zákona o verejnej výskumnej inštitúcii.“ Ľudovít Paulis ďalej dodal, že proces transformovania ústavov SAV do novej právnej formy je v novom zákone o VVI nastavený tak, aby prebehol automaticky a minimalizoval byrokratické úkony bez vecného opodstatnenia.

Ak novely zákonov v parlamente úspešne prejdú v obidvoch čítaniach, účinnosť by mohli nadobudnúť 1. novembra 2021. Organizácie SAV budú mať následne dva mesiace na to, aby sa stihli pripraviť na transformáciu, ktorá nastane 1. januára 2022.

Zmena hospodárskej formy ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie umožní organizáciám SAV stať sa súčasťou ekosystému evidencie a hodnotenia výskumnej činnosti, spolupracovať s vysokými školami a zapájať sa do podnikového vývoja a inovácií. Tiež sa očakáva prínos v podobe otvorenia riadenia a strategického smerovania jednotlivých organizácií SAV verejnosti. Vo verejných výskumných inštitúciách bude zastúpená externá zložka vo vedeckých a dozorných radách a zároveň sa na úrovni SAV posilní úloha verejnosti formou posilnenia právomoci vedeckej rady, ktorej polovicu (-1) bude voliť Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.

Predseda SAV Pavol Šajgalík zdôraznil, že transformácia ústavov SAV na VVI je veľmi významnou zmenou aj preto, že zo správcov majetku sa ústavy SAV stanú vlastníkmi majetku. Ako vysvetlil Pavol Šajgalík: „Tu chcem upozorniť na to, že my nespravujeme len nehnuteľný majetok, dokonca si myslím, že ten nehnuteľný majetok spravujeme veľmi dobre, dôkazom čoho je aj zámok v Smoleniciach. Je príkladom toho, ako vie štátna inštitúcia spravovať štátny majetok, keď k tomu má vzťah. Ale ešte dôležitejší pre nás je duševný majetok, ktorý tiež spravujeme.“ Pavol Šajgalík ďalej dodal, že v prípade vedecko-výskumných inštitúcií je najmä duševné vlastníctvo výsledným produktom vedeckej práce.

Ako zdôraznil predseda SAV: „Naše duševné vlastníctvo budeme vedieť zhmotniť tak, že ho budeme vkladať napríklad do spoločných podnikov a so súkromnými investormi budeme môcť zakladať  firmy, ktoré budú prispievať k inovatívnosti politiky SR. Cítime veľkú šancu pre obrovské množstvo ústavov SAV, že svoj duševný majetok budú vedieť obhospodarovať efektívne a zodpovedne.“

Transformáciu SAV prvýkrát schválil Snem SAV už v roku 2013. Pavol Šajgalík vníma zmarenú transformáciu z roku 2018 ako skúsenosť, ktorá celú SAV veľa naučila a poskytla jej príležitosť dôkladne sa na tento proces pripraviť.

Ako skonštatoval na záver predseda SAV: „Špeciálne sa dnes chcem poďakovať pánovi štátnemu tajomníkovi Ľudovítovi Paulisovi za jeho trpezlivosť, s ktorou sa zúčastňoval na rokovaniach Snemu SAV. Spolupráca s ministerstvom školstva bola naozaj výnimočná. Intenzívne sme pracovali na tom, aby sme sa dostali do tohto bodu a dnes máme opodstatnenú nádej, že aj keď dostaneme 2 mesiace na prípravu transformácie, budeme ju vedieť zvládnuť.“

Zdroj: SAV, zverejnené: 26. 5. 2021, autor: rpa