Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vláda schválila strategický investičný plán pre eurofondy na nasledujúcich sedem rokov

Partnerská dohoda na roky 2021 – 2027. Zdroj: https://www.mirri.gov.sk

Strategický investičný plán pre nové eurofondy je pripravený. Vláda 6. apríla 2022 na návrh vicepremiérky Veroniky Remišovej schválila Partnerskú dohodu na roky 2021 – 2027, na základe ktorej bude Slovensko čerpať takmer 13-miliárd EUR z nových eurofondov. Návrh dohody bude teraz formálne predložený Európskej komisii.

Ako vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová, ktorá Partnerskú dohodu predložila na rokovanie vlády: „Partnerská dohoda je výsledkom tvrdých rokovaní s Európskou komisiou o národných prioritách Slovenska. Som veľmi rada, že sa nám podarilo obhájiť záujmy našej krajiny a dnes máme na stole kvalitný plán, kam budeme v nasledujúcom desaťročí investovať takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov. Po prvýkrát v histórii Slovenska sme do tvorby Partnerskej dohody zapojili všetkých kľúčových partnerov – od ministerstiev, samospráv, vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, zástupcov zamestnávateľov i odborov, až po mimovládne organizácie a odbornú verejnosť. Do šiestich kôl Národnej konzultácie sa zapojilo vyše 1 100 účastníkov a uskutočnilo sa tiež viac ako 300 expertných stretnutí. Všetkým partnerom a účastníkom sa chcem poďakovať. Obrovský záujem zapojiť sa do prípravy tohto strategického dokumentu a jeho konsenzuálne schválenie svedčí,  že je to dobrý plán a ľuďom záleží na tom, aby Slovensko bolo prosperujúcou a úspešnou krajinou.“

Ako zdôraznila ministerka investícií: „Na Partnerskej dohode sa nám podarilo nájsť zhodu so všetkými sociálnymi partnermi, prerokovaná a schválená bola tiež na Rade vlády SR pre politiku súdržnosti a na Hospodárskej a sociálnej rade. Sústredili sme sa na oblasti, do ktorých musíme investovať, aby sme ľuďom vo všetkých regiónoch priniesli moderné služby, dobrú prácu a európsku kvalitu života. Kľúčovou bude podpora vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií, zlepšovanie kvality životného prostredia, energetická bezpečnosť a efektívnosť, ale zamerať sa musíme tiež na vyrovnávanie investičných dlhov z minulosti, ktoré predchádzajúce vlády odsúdeniahodne zanedbali.“

V novom období budú eurofondy smerovať do piatich cieľov:

  • Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko: 1,89-mld. EUR
  • Zelenšie Slovensko: 4,23-mld. EUR
  • Prepojenejšie Slovensko: 2-mld. EUR
  • Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko: 3,25-mld. EUR
  • Európa bližšie k občanom: 404-mil. EUR

Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu: 441-mil. EUR

Nové eurofondy už pôjdu podľa jednoduchších pravidiel, ktoré priniesol nový zákon o príspevkoch z fondov EÚ schválený parlamentom v marci 2022.

Ako zdôraznila Remišová: „Partnerská dohoda je rámec najväčšej reformy eurofondov v histórii Slovenska. Predchádzajúce vlády len kopírovali staré chyby a staré postupy, nič nemenili a nikdy sa nič nesnažili zlepšiť. Využívanie nových eurofondov bude teraz jednoduchšie, rýchlejšie a lepšie. Taký chaos, obrovskú byrokraciu a korupčné praktiky, aké tu v eurofondoch zanechali od roku 2004 bývalé vlády, si Slovensko už nemôže dovoliť. V uplynulom období muselo Slovensko vracať do Bruselu viac ako 152-miliónov EUR, ktoré bývalé vlády neboli schopné využiť, o ďalšie stovky miliónov sme prišli pre korekcie a pokuty za chyby v riadení eurofondov.“ Viaceré kauzy z minulosti vyšetruje Najvyšší kontrolný úrad SR a prípad 50-miliónového utajeného kyberprojektu z čias vlády Petra Pellegriniho dokonca Európska prokuratúra.

V novom programovom období 2021 – 2027 nahradí doterajších šesť operačných programov jediný – Program Slovensko a byrokratická spleť rôznych orgánov a dokumentov sa výrazne zredukuje. Ako uviedla Remišová: „Namiesto 6 programov s rôznymi pravidlami bude jeden, v rámci ktorého budeme môcť lepšie a flexibilnejšie zohľadniť priority Slovenska. Jeden program s jednými pravidlami, metodikou a manažmentom prinesie výrazné zjednodušenie a zrýchlenie celého procesu. Programové dokumenty, podľa ktorých sa eurofondy doteraz využívali, sme okresali o tisíc strán a nahradili ich jediným – Programom Slovensko. A z neprehľadnej spleti 33 rôznych administratívnych orgánov zostane len tretina.”

Kým doteraz mal každý riadiaci a sprostredkovateľský orgán aj vlastné pravidlá pre implementáciu, zavedené budú nové zjednotené pravidlá a zjednodušené postupy pre všetkých. Kontrolu verejného obstarávania pre Program Slovensko bude po novom vykonávať už len Úrad pre verejné obstarávanie. Zjednodušenie a zjednotenie pravidiel uľahčí život samosprávam, všetkým žiadateľom aj ministerstvám.

Ako priblížila Remišová: „Partnerskú dohodu sme, samozrejme, okamžite aktualizovali v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Slovensko musí nutne hľadať spôsoby, ako zvýšiť svoju energetickú bezpečnosť a nezávislosť od takej nedôveryhodnej a nevyspytateľnej krajiny, akou je dnes Rusko. V tomto smere budú kľúčové investície do znižovania energetickej náročnosti budov aj priemyslu, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ale tiež väčšia podpora vedy, výskumu a inovácií.“

Ako dodala vicepremiérka Remišová: „Naším hlavným cieľom je nastaviť pravidlá a systém tak, aby už nikdy nemohlo dochádzať k takým chybám a korupcii, ako za bývalých vlád. Eurofondy musia slúžiť výlučne na zlepšovanie života ľudí vo všetkých regiónoch a na rozvoj Slovenska.  Máme veľmi dobrý plán pre rozvoj našej krajiny na najbližšie roky. Som presvedčená, že naša vláda aj vlády v budúcnosti využijú naplno túto historickú šancu a vďaka zmysluplným investíciám do kľúčových oblastí dokážeme zlepšiť život ľuďom a zo Slovenska bude hrdá a úspešná krajina.”

Viac informácií:

Prezentácia_Partnerská dohoda_6.4.2022

Zdroj: https://www.mirri.gov.sk, zverejnené: 7. 4. 2022, autor: rpa