Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vláda schválila podporu kvantovej komunikačnej siete

Projekt Slovenská kvantová komunikačná infraštruktúra (skQCI). Zdroj: https://www.sav.sk

Slovensko bude oveľa lepšie pripravené na hrozby v online priestore vďaka prevratnej kvantovej technológii. Vláda SR 8. februára 2022 schválila návrh na podporu projektu Slovenská kvantová komunikačná infraštruktúra (skQCI), ktorú predložila vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová. Vďaka 5 miliónom EUR z Plánu obnovy sa na Slovensku vybuduje kostra kvantovej komunikačnej siete a ďalších 3,2 milióna EUR pôjde na špičkové laboratórne vybavenie.

Ako uviedla vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová: „V čase, keď sme priamymi svedkami podkopávania mieru v Európe, je v životnom záujme Slovenska zvyšovať svoju bezpečnosť. A nejde len o vojenskú obranyschopnosť našej krajiny, ale napríklad aj o to, aby sme zaistili bezpečnosť online priestoru, ktorý je terčom nepriateľských útokov zo strany Ruska a ďalších strán. Preto je dobrou správou, že Slovensko patrí k prvým krajinám v Európe, ktoré budujú kvantovú komunikačnú sieť. Tá predstavuje najvyššiu úroveň ochrany prenosu informácií a prináša neprelomiteľné šifrovanie. Bezpečnou krajinou môžeme byť iba vtedy, ak dokážeme chrániť informácie štátnych inštitúcií a bezpečnostných zložiek, finančných inštitúcií, zdravotníckeho a energetického systému, letectva, dopravy a logistiky. Na tento unikátny projekt, ktorý bude tvoriť kostru vysoko bezpečného internetu budúcnosti, sme z Plánu obnovy a odolnosti vyčlenili viac ako 8 miliónov EUR.“

Projekt Slovenská kvantová komunikačná infraštruktúra zastrešuje Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, ktorý v spolupráci s Rakúskom spustil medzi Bratislavou a Viedňou aj prvú medzištátnu kvantovú komunikačnú linku na svete. Za 5 miliónov EUR z Plánu obnovy sa vybuduje kvantová komunikačná sieť, ktorá prepojí 12 slovenských akademických inštitúcií a vytvoria sa podmienky na prepojenie s okolitými krajinami. Podobné národné kvantové siete budujú aj ostatné členské štáty EÚ. Ďalších 3,2 milióna EUR pôjde v kvantovom projekte na špičkové laboratórne vybavenie. Projekt zároveň získal už aj grant od Európskej komisie vo výške 5 miliónov EUR.

Ako dodala vicepremiérka Remišová: „Bohatstvom Slovenska sú šikovní, pracovití a vzdelaní ľudia. Projekt kvantovej komunikácie majú pod palcom vedci z Fyzikálneho ústavu SAV, ktorí v tejto oblasti patria k svetovej špičke. Po rokoch nezáujmu bývalých vlád je našou prioritou podporovať na Slovensku vedu, výskum a inovácie, lebo iba nové dynamické odvetvia prinesú ľuďom dobre platené miesta a lepší život. Je veľmi dôležité, aby sme držali krok s najlepšími a patrili medzi európskych inovačných lídrov. Projekt kvantovej komunikačnej siete je skvelým príkladom toho, akou cestou sa Slovensko musí uberať v nasledujúcich rokoch.“

Čo je kvantová komunikácia

Ide o najvyššiu úroveň ochrany informácií. Prenos kvantových šifrovacích kľúčov je založený na prenose elementárnych častíc svetla – fotónov, ktoré nie je možné nepozorovane zachytiť pri prenose. Výskum aj praktická výstavba technických riešení v kvantovej komunikácii sa sústreďuje na výstavbu pozemných komunikačných liniek a na satelitné prepojenia na dlhé vzdialenosti. O technológiu, ktorá umožní najbezpečnejší prenos dát, majú záujem štáty, banky, mobilní operátori aj firmy.

Viac informácií:

Na Slovensku sa začína doba kvantová

Zdroj: https://www.mirri.gov.sk; https://www.sav.sk, zverejnené: 13. 2. 2023, autor: rpa