Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Víťazi súťaže Inovatívny čin roka 2019

Súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka pozná svojich víťazov. Minister Richard Sulík ocenil projekt inovatívneho kompresora, systém zachytávania energie či simulátor vlastnej spotreby elektrickej stanice. Ceny boli tento rok udelené on-line. Súťažiaci mohli prihlásiť výrobkovú inováciu, technologickú inováciu alebo inováciu služby, ktorej inovačný proces bol dokončený v kalendárnom roku 2019. Traja najlepší z každej z kategórie získali ocenenie a finančnú odmenu v hodnote 7 000 EUR, 5 000 EUR a 3 000 EUR. 

Hodnotiacimi kritériami súťaže boli originalita nápadu, prínos inovácie pre spotrebiteľa a spoločnosť, vplyv inovácie na trh, podnikateľskú činnosť, národné hospodárstvo a ekológiu. V kategórii „Výrobková inovácia“ zvíťazila spoločnosť Embraco Slovakia, ktorá vyvinula kompresor NEX. Ten je použiteľný v komerčnom chladení, to znamená v chladiarenských a mraziacich zariadeniach, aké bežne vidíme v obchodoch či supermarketoch. Jeho inovatívnosť spočíva vo ventilovom systéme novej generácie, ktorý zvyšuje  termodynamickú účinnosť a umožňuje jednoduchšiu výrobu  a montáž. Má inovatívny systém chladenia motora rozstrekom oleja, ktorý umožňuje dizajn kompresora s nižšími rozmermi, hmotnosťou a výrobnými nákladmi. Aplikáciou nového kompresora sa dosahuje zníženie spotreby elektrickej energie v chladiacom zariadení až do -15 %.  

V kategórii „Technologická inovácia“ zvíťazila spoločnosť ENERGIA REAL a jej systém, ktorý zachytáva a následne efektívne vracia do objektu využiteľnú energiu, ktorá za štandardných okolností odchádza z objektov v podobe odpadovej vody. Vďaka tomuto riešeniu je možné cyklicky využívať to isté teplo opakovane. Toto riešenie šetrí náklady za prípravu teplej vody aj vykurovanie, zároveň zvyšuje komfort bývania, užívania budovy, hygienu, energetickú efektívnosť budovy a v neposlednom rade radikálnym spôsobom znižuje tvorbu emisii škodlivých látok a skleníkových plynov, ktoré vznikajú výrobou tepla zaužívaným spôsobom (spaľovaním paliva). 

Cenu v rámci kategórie „Inovácia služby“ získala firma VUJE, vďaka simulátoru vlastnej spotreby elektrickej stanice Križovany, ktorý slúži pre praktický výcvik personálu elektrickej stanice za účelom zvyšovania spoľahlivosti a bezpečnosti jej prevádzky. Simulátor obsahuje elektrický model vlastnej spotreby stanice vrátane automatík, blokád, ochrán a poruchovej signalizácie s možnosťou diaľkového aj miestneho ovládania. Umožňuje zvyšovať sebadôveru obsluhy elektrickej stanice vo svoje schopnosti a zvyšovať praktické zručnosti pri zriedkavých a zložitých manipuláciách ako aj pri riešení poruchových a havarijných stavov. 

Zdroj: SIEA; MH SR, zverejnené: 27.10.2020, autor: rpa