Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vinnova a Švédska energetická agentúra Formas oznámili financovanie 23 inovačných projektov

Projekty vo Švédsku v rámci iniciatívy Impact innovation. Zdroj: https://www.vinnova.se

6. februára 2023 bolo jasné, že 23 projektov získa financie na prípravu žiadostí, ktoré sa stanú programom v rámci novej iniciatívy Impact innovation. Projekty majú teraz do jesene rozvinúť programové nápady a spojiť kľúčových aktérov.

Švédska energetická agentúra, Formas a Švédska inovačná agentúra Vinnova boli poverené vládou navrhnúť a spustiť ďalšiu generáciu strategických inovačných programov. V rámci investície, ktorá sa volá Impact innovation, sa má v prvom štvrťroku 2024 vytvoriť a spustiť až päť programov riadených aktérmi.

Programy musia byť zamerané na jednu alebo viacero celkových spoločenských výziev a vyžadujú si spoluprácu medzi širokou konšteláciou aktérov.

V rámci procesu navrhovania výkonného programu teraz dostáva podporu 23 takzvaných prípravných projektov na rozvoj programových nápadov spolu s ďalšími kľúčovými hráčmi, ktorí môžu viesť k zmene.

Ako uviedla  Karolina Winbo, projektový manažér pre Impact innovation: „Táto ponuka vyvolala veľký záujem a konkurencia bola silná s 98 prijatými žiadosťami. Mnohé z iniciatív, ktoré sa nám nepodarilo zafinancovať, sú stále vysoko relevantné a vítame, že zamietnutý žiadateľ sa naďalej zapája do investície a spája sa s ďalšími iniciatívami pred podaním návrhu na programovú výzvu.“

Vítame, že tí žiadatelia, ktorí boli zamietnutí, ale majú veľký význam, sa naďalej zapájajú a prihlasujú.

Ponuka na financovanie rozvoja programu v rámci Impact Innovation sa otvára 7. marca 2023 a zároveň sa spúšťa aj mobilizačný proces zameraný na všetkých aktérov, ktorí sa plánujú prihlásiť. Účelom mobilizačného procesu je stanoviť rámec pre to, čo sa očakáva od perspektívnych programov a poskytnúť príležitosti na rozvoj programových nápadov a sietí aktérov.

Očakáva sa, že všetky prípravné projekty budú zaradené do procesu mobilizácie, ktorý bude otvorený pre záujemcov o prihlásenie vo výzve na predkladanie návrhov bez ohľadu na to, či im bola poskytnutá podpora na prípravný projekt alebo nie.

Poskytnuté prípravné projekty v oblasti Impact Innovation

Z 94 prijatých žiadostí, ktoré postúpili do hodnotenia, boli poskytnuté finančné prostriedky na tento projekt:

Impact innovation: Be part of developing the innovation program of the future

Linky:

Mobilize for programme and program offices within Impact innovation

Inauguration of the Impact innovation powerhouse

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.vinnova.se, zverejnené: 15. 2. 2023, autor: rpa