Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Viac ako 500 akademikov vyzýva EÚ vylúčiť izraelskú univerzitu Ariel z výskumných projektov

Viac ako 500 akademikov z viac ako 20 krajín sveta zverejnilo otvorený list odsudzujúci akékoľvek zapojenie Univerzity Ariel do výskumných projektov financovaných EÚ.

Univerzita sa nachádza na území západného Jordánu, ktoré Palestína požaduje pre svoj budúci štát. EÚ a väčšina medzinárodného spoločenstva považuje podľa medzinárodného práva tieto usadlosti za nezákonné, hoci Izrael to popiera.

List je vyjadrením: „vážnych obáv z pretrvávajúceho neúspechu EÚ zabezpečiť, aby sa jej výskumné programy financované daňovými poplatníkmi nepoužívali na legitimizovanie alebo iné udržanie zriadenia akademických inštitúcií v nelegálnych oblastiach na okupovanom palestínskom území (OPT).

Podľa pravidiel účasti v programe Horizont 2020, izraelské subjekty môžu získať granty z programov EÚ len s podmienkou, že sa aktivity projektu nevykonávajú v oblastiach okupovaných Izraelom od roku 1967.

Univerzita Ariel usporiadala v Júni 2020 podujatie na šírenie výstupov projektu BOUNCE a je zapojená do Horizont 2020 projektu pozorovania Zeme GEO-CRADLE. Akademici v liste poukazujú na viaceré pochybenia EK v súvislosti s monitorovaním a nápravou priestupkov voči európskym pravidlám.

V januári 2020 zelená poslankyňa EP Gina Dowling vyzvala Komisiu zohľadniť účasť Univezrity Ariel v projekte GEO-CRADLE. Komisárka pre výskum a inovácie Maryia Gabriel reagovala vyhlásením, že projekty Horizontu 2020 sú dôsledne monitorované útvarmi Komisie. Monitorovací proces zahŕňal aj prísne etické hodnotenie. Marcel uviedla, že vzorky pôdy z územia Ariel boli z výskumu vylúčené. Náklady na tieto aktivity boli vyhodnotené ako neoprávnené a z toho dôvodu neboli pokryté z finančných prostriedkov EÚ.

Raphael Greenberg, izraelský archeológ z Univerzity v Tel Avive, jeden zo signatárov listu uviedol: „Zdá sa mi, že mnohí naši kolegovia v Izraeli a Európe akceptujú normalizáciu inštitúcie Ariel ako izraelskú výskumnú univerzitu. Tým, že kladieme dôraz na to, aby EÚ stála za svojimi princípmi, chceme chrániť naše inštitúcie a pripomenúť našim kolegom, že legitímnosť je ťažké dosiahnuť a ľahké stratiť“.

Kompletné informácie

Zdroj: https://scienceandbusiness.net, zverejnené 1.4.2021, autor: zst