Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Verejno-súkromné partnerstvá programu Horizon Europe sa postupne formujú

horizon europe

Európska komisia (EK) v súčasnosti aktualizuje plány partnerstiev medzi verejným a súkromným výskumom v rámci programu Horizon Europe, vrátane plánov nových projektov navrhnutých členskými štátmi. Vytvárajú sa verejno-súkromné ​​výskumné projekty, ako aj novo dohodnuté úsilia v oblasti vodnej dopravy, inteligentných miest a antimikrobiálnej rezistencie.

Cieľom je, aby väčšina partnerstiev bola pripravená zahájiť svoju činnosť v januári 2021 ako súčasť programu výskumu a vývoja Horizon Europe.  Na obdobie nasledujúcich siedmich rokov je na to vyčlenených okolo 20 miliárd EUR. Plány podrobne opisujú pokrok pri vymedzovaní rozsahu a cieľov partnerstiev, ktoré boli prvýkrát navrhnuté už v roku 2018. V tom čase sa od členských štátov EÚ vyskytli sťažnosti, že návrhy boli príliš útržkovité a poukazujú na nekoordinovaný prístup v šiestich projektoch zameraných na dopravu a na nedostatok podpory sektora kultúry a kreatívneho priemyslu. Na základe spätnej väzby EK vypracovala plány pre 26 partnerstiev, pričom zostávajúce navrhované projekty musia byť ešte zrevidované.

V oblasti dopravy EK vydala plán pre každé zo šiestich partnerstiev, ktorý sa týka železníc, manažmentu letovej prevádzky, letectva, automatizovanej dopravy, cestnej dopravy s nulovými emisiami a vodnej dopravy. Okrem toho budú dve partnerstvá zamerané na oblasť čistého vodíka a batérií.

Hoci revidované návrhy opisujú očakávané synergie, nie je úplne jasné, ako budú partnerstvá spolupracovať pri transformácii dopravy. Ďalšie informácie budú uverejnené, keď sa postupne zharmonizujú rôzne aspekty partnerstiev, s cieľom zjednodušiť celkovú štruktúru výskumných projektov verejného a súkromného sektora.

EK zaradila päť nových projektov týkajúcich sa partnerstiev z celkového zoznamu 44, uverejneného v roku 2018.

Jedno z nových partnerstiev pod názvom „Driving Urban Transitions“ sa bude zaoberať výzvami, ktorým mestá čelia, keď zavádzajú ekologickejšie, obehové, uhlíkovo neutrálne opatrenia. Toto partnerstvo prispeje k plneniu úloh misie Horizon Europe v oblasti klímy a inteligentných miest, ktorej cieľom je vytvoriť 100 uhlíkovo neutrálnych miest do roku 2030. Partnerstvo plánuje stavať na svojom predchodcovi, iniciatíve spoločného plánovania Urban Europe. EK odhaduje, že rozpočet bude približne 30 – 40 miliónov EUR ročne.

Ako doplnok k dopravnému zoskupeniu resp. klastru mobility bude pracovať nové priemyselné partnerstvo v oblasti vodnej dopravy s nulovými emisiami. Očakáva sa, že sa vyvinú nové ekologické postupy, ktoré poháňajú plavidlá a vypracujú sa nové nariadenia pre vodnú dopravu. Partnerstvo sa bude zakladať na platforme Waterborne Technology Platform, združení zloženom z priemyselných a akademických partnerov a na splnenie cieľov bude mať v priebehu siedmich rokov rozpočet približne 5,5 miliardy EUR.

Tretie partnerstvo v oblasti antimikrobiálnej rezistencie má zahájiť svoju činnosť v roku 2023, s krátkym časom na prekonanie fragmentácie v oblasti výskumu antimikrobiálnej rezistencie.

Štvrtý návrh sa týka vytvorenia znalostnej a inovačnej komunity (Knowledge and innovation community – KIC) v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Európskom inovačnom a technologickom inštitúte, s cieľom spojiť malé a stredné podniky.

Piaty dodatok k zoznamu, Geologická služba pre Európu, bude zameraná na integráciu národných služieb a koordináciu geovedeckého výskumu a inovácií.

Časový horizont programu Horizon Europe bol posunutý kvôli dlhotrvajúcim rokovaniam o rozpočte, ktoré nakoniec dosiahli dohodu minulý týždeň. Teraz musí nový rozpočet schváliť Európsky parlament. Po jeho schválení bude potrebné dokončiť súvisiace právne predpisy Horizon Europe , čo očakávame niekedy na jeseň t.r.

Zdroj: EK; https://sciencebusiness.net, zverejnené: 30.7.2020, autor: rpa, kpa