Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Verejná súťaž: spravované služby pre platformu EOSC

Európska komisia vyhlásila verejné obstarávanie na vybudovanie, nasadenie a prevádzku infraštruktúry a služieb pre EOSC (Európsky cloud pre otvorenú vedu).

Zdroj: digital-strategy.ec.europa.eu

Zameranie

Zámerom vybudovania infraštruktúry je poskytnúť prístup k bohatému portfóliu FAIR dát (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) a interoperabilných služieb profesionálnej kvality.

Cieľ verejnej súťaže

Cieľom tejto verejnej súťaže je zavedenie, prevádzka, údržba a podpora plne funkčnej, bezpečnej, cloudovej infraštruktúry a služieb EOSC, ktoré budú ponúkané ako balík spravovaných služieb počas 36 mesiacov. Výzva na predkladanie ponúk zahŕňa federatívnu platformu EOSC Core a EOSC Exchange, ktoré majú poskytnúť vysokokvalitné profesionálne služby a vynikajúcu používateľskú skúsenosť s nepretržite dostupnými funkciami.

Obstarávaná infraštruktúra EOSC by mala byť:

  • odolná, bezpečná, rozšíriteľná, flexibilná a orientovaná na používateľa,
  • schopná sa neustále zlepšovať a modernizovať na základe spätnej väzby od používateľov a najnovších poznatkov o základných technológiách,
  • schopná ponúkať vysokú kvalitu spravovania služieb v súlade s priemyselnými normami,
  • schopná poskytovať použiteľné a jednoduché služby pre veľký počet používateľov.

Oprávnení žiadatelia

Verejná súťaž zameraná na spravované služby pre platformu EOSC predstavuje príležitosť pre všetky hospodárske subjekty, priemyselnú aj vedecko-výskumnú komunitu, aby ponúkli plne riadené služby na vývoj, nasadenie, integráciu a prevádzku základnej infraštruktúry EOSC Core a EOSC Exchange. Služby bude vlastniť Európska komisia, ktorá ich sprístupní verejnosti.

Záujemcovia môžu poslať žiadosť do 21.februára 2023 (17:00).

Všetky informácie o rozsahu a podmienkach tohto obstarávania sú k dispozícii na webovej stránke TED eTendering.

Na TED sa tiež nachádza predbežné informačné oznámenie pre nezávislé overovanie a validáciu poskytovania služieb platformy EOSC.

Zdroje: digital-strategy.ec.europa.eu; ted.europa.eu; zverejnené: 27.1.2023; autor: onz