Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Verejná konzultácia o minulosti, súčasnosti a budúcnosti európskych rámcových programov pre výskum a inovácie na roky 2014 – 2027

Verejná konzultácia k výskumno-inovačnej politike EÚ a rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie. Zdroj: EC

Dostávame sa do rozhodujúcej fázy hodnotenia ex-post Horizontu 2020, strednodobého hodnotenia Horizontu Európa a Strategického plánu Horizont Európa 2025-2027. Európska komisia ohlásila 1. decembra 2022 verejnú konzultáciu o minulosti, súčasnosti a budúcnosti programov Horizont, ktorá bude otvorená do 23. februára 2023.

Preto, aby sme zabezpečili, že všetky zainteresované strany budú mať možnosť vyjadriť svoj názor, mobilizujeme dôveryhodných členov komunity výskumu a inovácií EÚ, ako ste vy. Dúfame, že v najbližších dňoch budete ochotní zdieľať nasledujúce posolstvo prostredníctvom svojich vlastných kanálov alebo kontaktov: verejná konzultácia o výskumných a inovačných programoch EÚ Horizont na roky 2014 – 2027 bude otvorená do 23. februára 2023. Je to príležitosť pre zainteresované strany vyjadriť svoj názor a formovať budúce priority výskumu a inovácií EÚ.

Ak by ste boli ochotní podporiť túto verejnú konzultáciu, zaujímalo by nás, aký bol výsledok vášho úsilia, na akých ďalších aktivitách EÚ sa podieľate a kto je vaším kontaktným bodom v inštitúciách EÚ.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa konzultácie kontaktujte RTD-PUBLIC-CONSULTATION-HORIZON@ec.europa.eu

Zdroj: SLORD; EC, zverejnené: 16. 2. 2023, autor: rpa