Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Verejná konzultácia k projektom spoločného záujmu v oblasti elektroenergetiky a plynárenstva

No alternative text description for this image

Európska komisia (EK) ohlásila nový konzultačný proces k piatemu zoznamu projektov spoločného záujmu (PCI) v oblasti elektroenergetiky a plynárenstva. Možnosť vyjadriť sa k projektovým zámerom má aj odborná verejnosť do 8. apríla 2021. Zámerom 12-týždňovej konzultácie je zhodnotiť, ako kandidátske projekty prispejú k integrácii trhov, udržateľnosti, bezpečnosti dodávok a konkurencieschopnosti na trhu s energiami v EÚ. Výslednú selekciu projektov pre piaty zoznam PCI plánuje EK uzavrieť do konca roka 2021.

Nasledovať budú podobné konzultácie týkajúce sa projektov v oblasti ropy, inteligentných sietí a cezhraničných sietí s oxidom uhličitým.

Zoznam projektov PCI sa aktualizuje každé dva roky. Projekty, ktoré sa stanú jeho súčasťou, môžu získať výhody rámci viacerých povoľovacích alebo administratívnych procesov. Najatraktívnejším benefitom pre investorov je možnosť čerpať finančné prostriedky z európskych zdrojov, špeciálne Nástroja na prepájanie Európy (CEF Energy), z ktorého bol podporený aj projekt výstavby dvojice cezhraničných vedení SEPS s maďarským MAVIR. 

Nový zoznam PCI obsahuje celkovo 85 kandidátskych projektov v elektroenergetike, z toho 62 v oblasti prenosu a ďalších 23 v sektore skladovania. O štatút prioritného projektu EÚ sa uchádzajú aj spoločnosti SEPS a ČEPS so zámerom výstavby novej cezhraničnej linky Otrokovice – Ladce na napäťovej úrovni 400 kV, ktorá má prispieť k posilneniu česko-slovenského hraničného profilu. Novinkou v zozname je projekt spoločnosti ZSE Energia, ktorá chce postaviť veľké energetické úložisko v strednej Európe. Do plynárenskej sekcie piateho zoznamu PCI, v ktorej je 77 kandidátov, sa usiluje kvalifikovať aj firma Eustream.

Na získanie štatútu PCI je potrebné považovať projekt za nevyhnutný pre dotvorenie európskeho vnútorného trhu s energiou a pre dosiahnutie cieľov energetickej politiky EÚ v oblasti dostupnej, bezpečnej a udržateľnej energie pre všetkých občanov. Projekty vybrané ako PCI môžu automaticky využívať niekoľko výhod, vrátane zrýchleného udeľovania povolení a vylepšeného regulačného postupu. Projekty zachované ako projekty spoločného záujmu sú oprávnené na financovanie aj z Nástroja na prepájanie Európy (CEF).

Nariadenie o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru (nariadenie o TEN-E) predpokladá, že zoznam projektov spoločného záujmu sa aktualizuje každé dva roky. Prvý zoznam pre celú EÚ bol prijatý v októbri 2013 a súčasný štvrtý zoznam – v októbri 2019. Európska komisia prijme nový zoznam do konca roku 2021 a dôležitou súčasťou výberového procesu sú konzultácie so zainteresovanými stranami.

Na odoslanie odpovede pre každú kategóriu infraštruktúry je jednoducho potrebné vyplniť nasledujúci online dotazník:

Viac informácií:

Energy infrastructure (DG Energy website)

Zdroj: EK; https://energoklub.sk, zverejnené: 22.1.2021, autor: rpa