Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Verejná konzultácia k implementácii komunitárneho programu LIFE na roky 2021-2027

Európska komisia spustila online verejnú konzultáciu k implementácii komunitárneho programu LIFE pre roky 2021-2027, ktorého súčasťou je aj novinka – podprogram venovaný prechodu na čistú energiu (Clean Energy Transition sub-programme). 

future life programme

Konzultácie prostredníctvom on-line dotazníka, ktoré sú prístupné pre zainteresované osoby ako aj pre širokú verejnosť, budú prebiehať až do 27. apríla 2020. Svoje príspevky k tejto problematike môžete podať prostredníctvom on-line prieskumu.

Zdroj: EUSurvey, Zverejnené 23.3.2020, mit