Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Verejná konzultácia k európskemu klimatickému paktu

5. jún 2020 je Svetový deň životného prostredia. Zmena klímy a zhoršovanie stavu životného prostredia predstavujú existenčnú hrozbu pre Európu a svet. Na zvládnutie tohto problému potrebuje Európa novú stratégiu rastu, ktorá zmení EÚ na moderné a konkurencieschopné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje.

Zelená dohoda (Green Deal) je stratégia EÚ v boji proti zmene klímy na zabezpečenie udržateľnejšieho, čistejšieho a bezpečnejšieho hospodárstva. Vyjadruje záujem EÚ stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050.

Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné zapojiť verejnosť ako celok. Zapojte sa aj vy do tejto celoeurópskej konzultácie. 

Európska komisia iniciovala verejnú konzultáciu, aby sa do diskusie o nových opatreniach mohla zapojiť aj široká verejnosť, organizácie, podniky, vzdelávacie inštitúcie, výskumníci, jednoducho všetci, nielen vládne politiky a regulácie. 

Do verejnej konzultácie sa môže každý zapojiť vyplnením online dotazníka.

Podnety z tejto verejnej konzultácie poslúžia na formovanie európskeho klimatického paktu pred jeho spustením ešte pred konaním konferencie OSN o zmene klímy COP26 v roku 2021.

Verejná konzultácia prebieha od 4. marca 2020 do 17. júna 2020.

The European Green Deal, a climate - neutral continent by 2050 ...

Zdroj: EK, https://www.enviroportal.sk; zverejnené: 5.6.2020, autor: rpa