Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Verejná konzultácia Európskej komisie k individuálnym vzdelávacím účtom

European Commission logo

European Commission logo

European Commission logo

Zapojte sa do verejnej diskusie o individuálnych vzdelávacích účtoch, ktorú iniciovala Európska komisia. Radi by sme vás informovali, že Európska komisia začala verejnú konzultáciu o individuálnych vzdelávacích účtoch. Konzultácia je otvorená do 16. júla 2021 a jej cieľom je zabezpečiť, aby všetci ľudia mali možnosť pokračovať v rozvíjaní zručností, ktoré budú počas svojho pracovného života potrebovať, ak chcú naďalej pôsobiť v udržateľnom zamestnaní alebo si ho chcú zabezpečiť na meniacom sa európskom trhu práce.

Rastúca digitalizácia a prechod na „zelenú ekonomiku“, ako aj narušenia trhu v dôsledku pandémie COVID-19 znamenajú dôležité štrukturálne zmeny na trhu práce, ktoré zásadne zmenia vyžadované zručnosti jednotlivými profesiami. Toto všetko zvyšuje dôležitosť celoživotného budovania zručností, s cieľom prepojiť medzery v chýbajúcich zručnostiach, podporiť zmeny na trhu práce ako aj sociálnu inklúziu.

Zároveň vznikol aj vysoký podiel pracovníkov v atypických formách práce, vrátane čiastočného, dočasného alebo trvalého úväzku, sezónnych prácach, ako aj živnostníkov. Keď si to prepojíme so zvyšujúcim sa číslom zmien na trhu práce počas jedného života, tak toto znamená, že zvyšujúci podiel jednotlivcov sa nachádzajú v riziku, že nedostanú dostatočnú podporu pre tréning/vzdelávanie od svojho zamestnávateľa.

Do konzultácie môžu prispieť všetci občania žijúci v EÚ a mimo nej, ako aj ďalšie zainteresované strany vyplnením dotazníka, prípadne poskytnutím stanoviska do 16. júla 2021 prostredníctvom stránky Európskej komisie.  

Zdroj: https://epale.ec.europa.eu/sk, zverejnené: 10. 5. 2021, autor: rpa