Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Veľká Británia stanovila budúcu vedeckú stratégiu

Vedecká stratégia vo Veľkej Británii. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Päťročný plán pre výskum a inovácie kladie dôraz na prilákanie talentov zo zahraničia, zvýšenie rozpočtu s cieľom získať viac financií zo súkromného sektora a reformu financovania agentúr.

Vláda Spojeného kráľovstva obnovila svoj záväzok dosiahnuť do roku 2027 cieľ verejných a súkromných výdavkov na výskum a vývoj vo výške 2,4 % HDP v rámci novej päťročnej stratégie zameranej na posilnenie systému výskumu a vývoja v krajine.

Stratégia výskumu a inovácií na roky 2022 až 2027, ktorá bola zverejnená 17. marca 2022, zahŕňa cieľ, aby Spojené kráľovstvo bolo aj naďalej top destináciou pre talentovaných vedcov.

Keď vláda zverejnila svoju stratégiu, Peter Highnam oznámil, že už nebude zastávať funkciu výkonného riaditeľa v novozaloženej britskej agentúre pre pokrokový výskum a vynálezy (ARIA). Agentúra je kľúčovou inštitúciou v programe inovačnej politiky Spojeného kráľovstva a bola vytvorená podľa vzoru Agentúry pre pokročilé výskumné projekty v oblasti obrany USA (DARPA). Vo februári 2022 vláda Spojeného kráľovstva s veľkou pompou oznámila nábor Highnama, zástupcu riaditeľa agentúry DARPA.

Vláda Spojeného kráľovstva už predtým oznámila plány na zvýšenie verejných investícií do výskumu a vývoja zo 14,9-miliardy GBP na 20-miliárd GBP do roku 2024/5, čo by potom umožnilo ďalšie financovanie zo súkromného sektora. Tento cieľ je však pochybný, pretože predchádzajúci záväzok, že rozpočet dosiahne do konca roku 2024 22-miliárd libier, bol posunutý o dva roky späť na rok 2026/7.

Po odtrhnutí od EÚ chce Spojené kráľovstvo pokračovať v podpore vynikajúcich výskumných inštitúcií a infraštruktúr, ako aj v posilňovaní medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja. Ale nadviazať nové medzinárodné vedecké prepojenia po Brexite nebolo ľahké.

Spojené kráľovstvo je stále mimo výskumného programu EÚ s hodnotou 95,5-miliardy EUR Horizont Európa. Brusel a Londýn sa stále dohadujú o podmienkach obchodnej dohody po Brexite a pokiaľ sa neprelomí slepá ulička, Spojené kráľovstvo sa nebude môcť zapojiť do výskumného programu. Spojené kráľovstvo predĺžilo záruku financovania programu Horizont do roku 2022 pre výskumníkov, ktorých sa týka asociačná sága.

V novej stratégii vláda kladie veľký dôraz na prilákanie talentov zo zahraničia a poznamenáva, že v priebehu nasledujúcich ôsmich rokov potrebuje „rásť a diverzifikovať“ svoju pracovnú silu vo výskume a vývoji o 150 000 ľudí. Prvé pokusy o zostavenie programov na hľadanie talentov po Brexite však neboli veľmi úspešné. Vízová schéma zameraná na prilákanie prestížnych vedcov z celého sveta nedokázala prilákať žiadateľov.

Vláda malým písmom hovorí, že chce reformovať UK research and Innovation (UKRI), zastrešujúcu organizáciu, ktorá riadi výskum a inovácie, a znížiť tak svoje prevádzkové výdavky v priebehu nasledujúcich troch rokov. Podľa stratégie by UKRI mala zaviesť plne digitálny systém financovania výskumu, ktorý umožní žiadateľom spolupracovať, získať poradenstvo a predkladať žiadosti.

Očakáva sa tiež, že výskumné rady zosúladia svoju prácu so stratégiou a budú medzi sebou spolupracovať častejšie a organizovanejším spôsobom. Každé zastupiteľstvo zverejní strategické plány realizácie neskôr v tomto roku.

Viac informácií:

UKRI strategy 2022 to 2027

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.ukri.org, zverejnené: 22. 3. 2022, autor: rpa