Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vedenie UPJŠ privítalo na akademickej pôde riaditeľa EIT Digital Region East

Návšteva riaditeľa EIT Digital Region East na UPJŠ v Košiciach. Zdroj: https://www.upjs.sk

Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach navštívil Tuan Trinh, riaditeľ EIT Digital Region East. Oboznámil sa s projektmi a aktivitami UPJŠ v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu v odbore informatika a prehliadol si laboratória Ústavu informatiky PF UPJŠUVP Technicom na UPJŠ. Špeciálne sa zaujímal o Hack Košice 2023, seminár DAM a ďalšie aktivity zamerané na študentov.

S členom Správnej rady Košice IT Valley Pavlom Miroššayom a prorektorom pre informatizáciu a riadenie kvality Gabrielom Semanišinom sa venovali nástrojom, ktoré môžu zatraktívniť štúdium informatiky na UPJŠ a zabrániť odlivu talentovaných študentov. V rámci  stretnutia so zástupcami EDIH Cassovium, ktorého je UPJŠ partnerom, diskutoval s členmi projektovej rady o spolupráci v rámci celoeurópskej siete.

Na záver návštevy absolvoval stretnutie s rektorom Pavlom Sovákom, prorektorom Gabrielom Semanišinom a dekanom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Romanom Sotákom. Na stretnutí sa zúčastnil aj riaditeľ Inovačné centrum Košického kraja Peter Breyl. Diskusia sa sústredila najmä na spoluprácu UPJŠ s EIT Digital v rámci  rôznych typov podporných schém.

Zdroj: https://www.upjs.sk, zverejnené: 4. 4. 2023, autor: rpa