Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vedecký a technologický panel Európskeho parlamentu zverejnil výročnú správu

Výročná správa STOA. Zdroj: https://www.europarl.europa.eu

Panel Európskeho parlamentu pre budúcnosť vedy a techniky (STOA) zverejnil svoju výročnú správu, v ktorej načrtáva aktivity v roku 2022.

Panel minulý rok publikoval 14 štúdií, ako aj mnoho ďalších krátkych „stručných“ článkov a usporiadal 13 podujatí. Diskutovalo sa o témach ako paušálne financovanie vo výskumných programoch EÚ, otvorená strategická autonómia a ďalšie. Jednou z hlavných diskutovaných tém boli dôsledky rastúcej sily umelej inteligencie. Ako zdôraznil predseda STOA Christian Ehler v úvode článku, šesť štúdií STOA publikovaných minulý rok sa týkalo AI.

Marc Angel, podpredseda Európskeho parlamentu zodpovedný za STOA, uviedol, že práca STOA „nebola nikdy dôležitejšia ako teraz“. Ďalej dodal: „Posledné roky priniesli bezprecedentné výzvy z vedeckého aj politického hľadiska. Pandémia veľmi priamym spôsobom ukázala, aké dôležité sú dobré vedecké rady pre správnu politickú reakciu. Ale tiež to ukázalo, že veda nie je na mŕtvom bode, ale vyvíja sa spolu so zdokonaľovaním našich vedomostí: otvorená a slobodná diskusia je jadrom vedeckej metódy. Musí tiež nasledovať politika; otvorená diskusia je kľúčová pre nájdenie správnej politickej reakcie.“

Viac informácií:

STOA Annual report 2022

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.europarl.europa.eu, zverejnené: 14. 6. 2023, autor: rpa