Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vedecké klastre excelencie v Spolkových krajinách Nemecka

Exzellenzinitiative: Eine Sackgasse für die Universitäten [1] - Trillium  GmbH Medizinischer Fachverlag

V októbrovom vydaní newslettra s názvom „Research in Germany“ informuje „Deutsche Forschungsgemeinschaft“ (DFG) o financovaní „vedeckých klastrov excelentnosti“ v Spolkových krajinách Nemecka.

V období od januára 2019 do augusta 2020 bolo do nemeckých klastrov excelentnosti prijatých mnoho zamestnancov – väčšinu z nich tvorili doktorandi.

Cieľom „Stratégie excelentnosti Nemeckej Spolkovej vlády“ bolo podporiť v Nemeckých Spolkových krajinách excelentnosť vedy, prostredníctvom mnohomiliónového financovania klastrov excelentnosti.

Prehľad všetkých súčasných klastrov a univerzít excelentnosti sa nachádza na interaktívnej mape.

Zdroj: https://www.dfg.de, zverejnené: 12. 10. 2021, autor: rpa, Blanka Hermanová