Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vedecká platforma Open Research Europe (ORE) sa rozšíri o ďalšie vedecké publikácie

Interdisciplinárna vedecká sieť COST Action získala prístup na priame uverejňovanie svojich vedeckých publikácií vo vedeckej platforme Open Research Europe (ORE).

Zdroj: euchems.eu

Zdroj: cost.eu

Predseda COST asociácie, Alain Beretz, zdôraznil pozitíva prístupu do ORE: „Sme nadšení, že môžeme ponúknuť COST Actions možnosť publikovať v Open Research Europe. Je nevyhnutné, aby sa vedecké a technologické výsledky vyplývajúce z COST Actions voľne a zoširoka zdieľali s výskumnou a inovačnou komunitou. Táto nová možnosť publikovania pomáha ďalej presadzovať záväzok COST-u podporovať otvorený prístup a zabezpečuje rýchle a transparentné šírenie (dát).”


Open Research Europe (ORE)

ORE je originálnou publikačnou platformou. Neslúži ako repozitár, kde sa ukladajú články, ktoré už boli publikované niekde inde. Predložený výskum musí byť pôvodný, nesmie byť predložený na publikovanie na inom portáli a musí vychádzať z projektov financovaných z COST Action alebo programov Horizont 2020 / Horizont Európa. ORE prijíma publikačné články zo všetkých vedných oblastí.

Platforma ponúka bezplatnú, spoľahlivú, recenzovanú publikačnú službu vysokej vedeckej kvality, s rýchlym publikovaním a prísnymi vedeckými normami. Dôležité je, že platforma ORE poskytuje všetkým výskumníkom aj občanom bezplatný prístup k najnovším vedeckým objavom.


Podľa eurokomisárky Mariye Gabriel je Open Research Europe: „ …veľkým krokom vpred pre príjemcov programov EÚ v oblasti výskumu a inovácií, (pre) výskumné komunity zo všetkých vedných, spoločenských a humanitných oblastí. Nová publikačná platforma im umožní v plnej miere prijať otvorenú vedu, ktorá spĺňa ich publikačné potreby, a otvorene zdieľať, používať a vyhľadávať prepojené publikácie a dáta.“


Platforma ORE svojím zameraním oslovuje širokú komunitu vedcov a iných záujemcov. Na platforme možno nájsť rôzne typy vedeckých publikácií, výskumných článkov, vedeckých metód, či esejí.

Funkcie platformy Open Research Europe:

Umožňuje výskumným pracovníkom publikovať akýkoľvek výskum, ktorý chcú zdieľať, čím podporuje
reprodukovateľ-nosť,
transparentnosť a vplyv.

Používa model otvoreného publikovania výskumu: publikovanie do niekoľkých dní od predloženia príspevku, po ktorom nasleduje otvorené recenzné konanie.

Obsahuje citácie všetkých podporných dát a materiálov, ktoré umožňujú opakované analýzy, replikáciu a opätovné použitie.

Ďalšie informácie o ORE platforme, užitočných tipoch, príručkách, odpovediach na často kladené otázky o tom, ako pripraviť články a dáta na publikovanie, nájdete na webových stránkach ORECost Action.

Zdroje: https://sciencebusiness.net, https://cost.eu, https://open-research-europe.ec.europa.eu, zverejnené: 30.9.2022, autor: onz