Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vedec roka SR za rok 2019

Predstavujeme laureátov ocenenia Vedec roka SR za rok 2019

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) vyhlásili tento rok 23. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2019. Cieľom ocenenia je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Podujatie sa nieslo v znamení inovácií z oblasti fyzikálneho, chemického, materiálového a technologického výskumu. Slávnostného oceňovania sa zúčastnili minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling a štátny tajomník Ľudovít Paulis, štatutári podujatia – prof. Ján Kyselovič z CVTI SR, prof. Pavol Šajgalík zo SAV a prof. Dušan Petráš zo ZSVTS. Na podujatí sa zúčastnili aj ďalší zástupcovia významných vedecko-výskumných inštitúcií.

Minister školstva vo svojom príhovore zdôraznil v súvislosti s prekonaním koronakrízy dôležitosť našich odborných, vedeckých a technologických tímov. Šéf rezortu školstva Branislav Gröhling ďalej vyhlásil: „O tom, že slovenská ekonomika v týchto časoch potrebuje injekciu, podporu či akýsi reštart, asi nepochybujeme. A práve naša výskumná základňa môže ekonomike dopomôcť k tomu, aby podala čo najlepší výkon. Ide len o to, ako využijeme vedecké poznatky a výsledky, a ako ich pretavíme do praxe.“

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Ako opísal štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis: „Dnešné ocenenia sú signálom, že veda, výskum a technológie majú na Slovensku svoje pozitívne vzory, ktoré si zaslúžia uznanie a nasledovanie. Tieto ocenenia sú zároveň výzvou na vyššie uznanie vedcov a vedy v spoločnosti ako kryštalizačného jadra jej ďalšieho rozvoja.“

Okrem ministra a štátneho tajomníka sa na podujatí zúčastnili aj štatutári: profesor Ján Kyselovič z CVTI SR, profesor Pavol Šajgalík zo SAV a profesor Dušan Petráš zo ZSVTS. Ako dodal profesor Jozef Masarik, prorektor Univerzity Komenského pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, ale aj predseda hodnotiacej komisie ocenenia Vedec roka SR: „Veľké percento šikovných ľudí pracuje aj vo vede na Slovensku. Zámerom súťaže Vedec roka SR je práve identifikácia tých najkvalitnejších vedcov, ktorí pracujú v domácich podmienkach a produkujú výsledky, ktoré sú medzinárodne uznávané za svoj prínos pre rozvoj spoločnosti.“

Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka SR pani Zuzana Čaputová. Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutočnilo 16. 6. 2020 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Päť úspešných vedcov si prevzalo ocenenia za mimoriadne výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Za rok 2019 získali ocenenia v jednotlivých kategóriách tieto osobnosti:

V kategórií VEDEC ROKA

RNDr. Peter Skyba, DrSc.

Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, Centrum fyziky nízkych teplôt

Za vedecké výsledky dosiahnuté pri štúdiu vlastností kondenzovaných látok pri veľmi nízkych teplotách, najmä supratekutého hélia-3 ako modelového systému pre kozmológiu a za rozvoj fyziky veľmi nízkych teplôt na Slovensku.

V kategórii MLADÝ VEDECKÝ PRACOVNÍK

RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, Katedra chémie

Za výnimočný prínos v oblasti skúmania jednomolekulových, jednoiónových a jednoretiazkových magnetov a ich potenciálneho využitia v praxi.

V kategórii INOVÁTOR ROKA

prof. Ing. Ján Híveš, PhD.

Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Za výskum a vývoj technológie výroby silného „zeleného“ oxidovadla – železanu – schopného ekologicky likvidovať široké spektrum mikropolutantov v životnom prostredí, hlavne vo všetkých typoch vôd.

V kategórii TECHNOLÓG ROKA

prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

Technická univerzita v Košiciach, Ústav technologického a materiálového inžinierstva

Za návrh a realizáciu Prototypového a inovačného centra Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ako technologickej základne na realizáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov a študentov Technickej univerzity v Košiciach a ich transfer do priemyselného zázemia Slovenska.

V kategórii OSOBNOSŤ MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.

Centrum pre funkčné a funkcionalizované sklá, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Za úspešnú mnohoročnú spoluprácu so špičkovými svetovými a európskymi pracoviskami materiálového výskumu a získanie podpory z programu Horizont 2020 na vybudovanie centra sklárskeho výskumu európskeho významu v SR.

Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2019 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR. Videomedailóny ocenených nájdete na YouTube CVTI SR (v sekcii Vedec roka SR).  

Zdroj: CVTI SR, zverejnené: 18.6.2020, autor: rpa