Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vedec roka SR 2020 – predlženie termínu na prijímanie nominácií

Vedec roka SR 2020 banner

Prijímanie návrhov na ocenenia pre podujatie Vedec roka SR 2020 bolo predĺžené do 15. 4. 2021.

Vyhlasovateľmi podujatia Vedec roka SR 2020 je Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Cieľom podujatia je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Za rok 2020 a predchádzajúce obdobie budú udelené ocenenia v piatich kategóriách:

Vedec roka SR
Mladý vedecký pracovník
Inovátor roka
Technológ roka
Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 15. apríla 2021 e-mailom na adresu: ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte súťaže. Po prijatí nominácie, Vám bude zaslaný akceptačný mail.

Viac informácií

Zdroj: CVTI SR, zverejnené: 25.3.2021, autor: rpa