Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vedci z Univerzity Aalto experimentujú s héliovou plazmou, aby pomohli pripraviť cestu pre energiu jadrovej syntézy

FinnFusion is a collaboration aiming to make fusion energy a reality. Photo: VTT.
Výskum na Univerzite Aalto v oblasti jadrovej syntézy. Zdroj: https://www.aalto.fi

Výskumníci vo Fínsku z Univerzity Aalto sa zúčastňujú na medzinárodnom projekte, ktorý má pomôcť premeniť energiu jadrovej syntézy na realitu. Tento mesiac sa začala nová vlna experimentov s energiou jadrovej syntézy na experimentálnom zariadení britského úradu pre atómovú energiu Joint European Torus (JET). EUROfusion, Európske konzorcium pre rozvoj energie jadrovej syntézy, prinútilo svojich výskumníkov použiť stroj JET na vykonanie série testov s použitím hélia na pomoc pri informovaní o budúcich operáciách v ITER, spolupráci v oblasti energie jadrovej syntézy 35 krajín, v súčasnosti vo výstavbe v južnom Francúzsku.

Očakáva sa, že ITER spustí prevádzku s použitím hélia a vodíkovej testovacej plazmy pred začatím experimentov s deutériom a tríciom, efektívnejším palivom, ktoré JET používa na prekonanie svetového rekordu v trvalo udržateľnej fúznej energii na konci roku 2021. Cieľom ITERu je dokázať uskutočniteľnosť fúzie ako rozsiahly a bezuhlíkový zdroj energie.

V rámci FinnFusion, výskumnej spolupráce patriacej pod EUROfusion, sa na štúdiách JET podieľajú aj vedci z Univerzity Aalto. Mathias Groth, výskumník v Aalto, opisuje prácu vykonanú v Otaniemi:

„Vedci zo skupiny Fusion and Plasma Group v Aalto vedú výskum úlohy hélia ako hlavného druhu paliva pri oddeľovaní plazmy od cieľových platní divertora v spodnej časti experimentálneho zariadenia. Využívame komplexné merania a najmodernejšie počítačové simulácie, aby sme izolovali úlohu vodíkových molekúl v procese oddeľovania plazmy vo vodíkovej plazme pomocou héliovej plazmy. Vykonávame tiež špičkové počítačové simulácie na charakterizáciu prenosu tepla, častíc a hybnosti v jadrách vodíkovej a héliovej plazmy.“

Mimo Aalto budú iní výskumníci EUROfusion študovať správanie plazmy, ako aj testovať vplyv hélia na volfrámovú a berýliovú stenu JET, aby pomohli ITERu efektívne vybudovať prevádzku na plný výkon po dokončení výstavby a začatí prevádzky v roku 2025.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, https://www.aalto.fi; zverejnené: 6. 10. 2022, autor: rpa