Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vedci z University of Eastern Finland požadujú viac financovania štúdií o udržateľnom využívaní zdrojov

Study in University of Eastern Finland - VISAThing for Student

Vedci z University of Eastern Finland vytvorili novú výskumnú komunitu (RC) pre spoločnosť zameranú na udržateľné zdroje. RESOURCE RC vyzýva na naliehavú potrebu vplyvného výskumu udržateľného využívania zdrojov v našej spoločnosti a v podnikaní.

Profesor Rauno Sairinen, riaditeľ RESOURCE RC, uviedol: „Na dosiahnutie cieľov pre udržateľnú budúcnosť a uhlíkovú neutralitu potrebujeme lepšie spoločenské chápanie procesov prechodu na udržateľnosť z oblasti energie, zdrojov a obehového hospodárstva. Napríklad revolúcia batérií v našej spoločnosti otvára nový druh výziev v oblasti udržateľnosti pri integrácii využívania obnoviteľnej energie a elektrických automobilov, ťažby požadovaných kovov pre batérie a potreby obehového hospodárstva.“

Skratka RESOURCE pochádza z dlhšieho názvu Sustainable Resource Society: Circular Economy, Energy and Raw Materials. Nová výskumná komunita spája rôzne vedy od environmentálnej politiky a práva po obchodné štúdie, geografiu, históriu a digitálne geovedy. RESOURCE si kladie za cieľ reagovať na systémové výzvy prechodu na udržateľnosť prostredníctvom pokroku na vysokej úrovni vedeckého výskumu v troch vzájomne prepojených tematických výskumných oblastiach: obehové hospodárstvo, energetika a suroviny.

Ako uviedla Hanna Lehtimäki, profesorka manažmentu: „Budeme pokračovať v posilňovaní spolupráce s priemyslom a vládou s cieľom napredovať v adaptácii podnikania a spoločnosti a urýchliť prechod na udržateľnosť v spoločnosti. Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov vytvára príležitosti pre inovácie a zmeny v spoločnosti, podnikaní a individuálnom správaní. Multidisciplinárna výskumná komunita RESOURCE poskytuje plodnú platformu pre pokrok v oblasti výskumu zodpovedných a udržateľných inovácií.“

Ako doplnil Seita Romppanen, lektor University of Eastern Finland: „Európska zelená dohoda vyžaduje systémovú transformáciu vo všetkých odvetviach. Ambiciózne ciele v celej EÚ, ako je cieľ neutrality podnebia do roku 2050 a prechod na čistú energiu, si vyžadujú vylepšené, koherentné a významné príspevky z právnych predpisov EÚ. To nie je len výzvou pre právny systém EÚ, ale vyžaduje si to aj vysokú úroveň štipendií v ​​oblasti práva, najmä práva v oblasti klímy, energetiky a životného prostredia.“

Viac informácií

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.uef.fi, zverejnené: 10. 6. 2021, autor: rpa