Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vedci z Materiálovotechnologickej fakulty STU už dva roky riešia významný projekt

Projekt na STU: Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum. Zdroj: https://teaming.mtf.stuba.sk/

Sú to už dva roky, čo Slovenská technická univerzita v Bratislave, konkrétne Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave začala riešiť významný projekt “Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum”. Projekt je významný najmä tým, že z hľadiska získania prostriedkov vo výške 10-miliónov EUR je ojedinelý.

Riešitelia projektu sa v uplynulom roku venovali analytickému výskumu, realizácii mnohých výpočtov a meraní a tiež experimentálnej činnosti, z čoho pramení publikačná aktivita, v rámci ktorej vznikli významné vedecké príspevky.

Výnimočnými aktivitami boli napríklad výber materiálových kompozícií pre plazmové nanášanie povlakov, vyhodnocovanie experimentálnych dát pomocou analytických modulov či modifikovanie materiálových vlastností v modeloch, ktoré sa zaoberajú mechanicko-tepelnými napätiami. Prebehla aj inštalácia iónového zdroja TORVIS s príslušenstvom, ktorý bude slúžiť ako vysokoprúdový zdroj pre tandemový urýchľovač iónov na Materiálovotechnologickej fakulte.

Dôležitá spolupráca pokračuje s Európskou organizáciou pre jadrový výskum (CERN), presnejšie s projektom ISOLDE. V ňom sa skúmajú najmä vlastnosti a štruktúra atómových jadier, väčšinou exotických, ktoré sa nevyskytujú v prírode. Pre tento projekt slovenskí vedci vykonávajú mnoho výpočtov. Rovnako prebieha aj spolupráca s Fyzikálnym ústavom SAV v Bratislave či inštitúciami vo Švajčiarsku a Záhrebe.

Výsledky projektu sa budú uplatňovať v priemyselnej praxi. Poskytnú totiž riešenia pre výskum v oblasti prípravy materiálov, ktoré nájdu využitie v energetike, automobilovom priemysle, optike, elektrotechnike, fotovoltaike, prípadne špecifických technológiách displejov, výrobných technológiách, informačných a komunikačných technológiách, optike i senzorike.

Aktivity projektu majú ambície dosiahnuť štatút medzinárodne vedecky konkurencie schopného centra najmä v oblasti materiálového výskumu využívajúceho technológie iónových zväzkov a plazmy, ale aj v interdisciplinárnych oblastiach výskumno-vývojových aktivít.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; https://www.quark.sk; https://teaming.mtf.stuba.sk, zverejnené: 11. 3. 2022, autor: rpa