Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vedci z Karolinska Institutet získali grant vo výške 6-miliónov EUR na výskum detskej rakoviny

The Swedish Childhood Cancer Foundation’s vision is to eradicate childhood cancer. We strive to achieve our vision through three primary missions; Research and training, information and advice and support.

Desať vedcov z Karolinska Institutet (KI) získalo financovanie prostredníctvom najnovšej výzvy švédskej Nadácie pre boj proti detskej rakovine, ktorá celkovo rozdeľuje viac ako 65-miliónov SEK. Granty zahŕňajú šesťročné výskumné miesto a niekoľko postdoktorandských pozícií.

Jednou z výskumných pracovníkov KI, ktorá je financovaná, je Emma Tham, vedecká pracovníčka na Katedre molekulárnej medicíny a chirurgie. Jej výskum si kladie za cieľ zlepšiť detekciu a sledovanie detí s rakovinou štúdiom takzvanej bezbunkovej nádorovej DNA (ctDNA), čo je metóda zahŕňajúca identifikáciu a sledovanie rakoviny pomocou krvných testov. Emma Tham získa grant na klinický výskum.

Ako uviedla Emma Tham, ktorá teraz bude skúmať, či ctDNA môže byť použitá ako biomarker pre deti s akútnou leukémiou a mozgovými nádormi: „Dúfame, že jednoduchý krvný test bude schopný nahradiť alebo doplniť ďalšie testovacie metódy, ako sú biopsie vzoriek nádorového tkaniva alebo kostnej drene. Bol by to v mnohých ohľadoch obrovský prínos.“

Martin Enge z Katedry onkológie a patológie získal financovanie šesťročnej výskumnej pozície pre projekt „Nestabilita stavov diferenciácie a klonálny výber ako únikové cesty z protirakovinovej terapie.“ Gisela Barbany z Katedry molekulárnej medicíny a chirurgie získala financovanie výskumnej pozície na tri roky pre prácu s rafinovanou genetickou diagnostikou pre detskú leukemiku.

Oscar Bedoya Reina z Katedry mikrobiológie, nádorovej a bunkovej biológie bol oprávnený financovať pozíciu výskumného asistenta na analýzu vzniku a vývoja agresívnych metastatických buniek v neuroblastóme u detí.

Traja vedci z KI sú financovaní aj z postdoktorandských pozícií. Sú to: Hisashi Ishida, Iryna Kolosenko a Thale Kristin Olsen.

Nikolas Herold, Susanne Schlisio a Klas Blomgren získali granty na financovanie doktorandského štúdia.

Švédska Nadácia pre výskum detskej rakoviny

Švédska nadácia pre výskum detskej rakoviny je najväčším donorom švédskeho výskumu rakoviny detí a každoročne distribuuje 260 – 300 miliónov SEK. Na jarnej výzve bolo rozdaných celkovo viac ako 65-miliónov SEK. Zo 117 žiadostí bolo 28 úspešných, z toho osem bolo výskumných pracovníkov KI. Švédska Nadácia pre výskum detskej rakoviny oznamuje financovanie výskumu trikrát ročne.

It starts off with small and large-scale fundraising, contributing to 365 million Swedish crowns raised in 2016. The money and funds are subsequently allocated where it will do the most good. Researchers then apply for funding in response to various calls for applications. The Swedish Childhood Cancer Foundation’s five research committees then carefully assess each application and decide what funds are to be granted to which projects. Patients and families receive advice and support from projects and initiatives that help patients during and after treatment. The Swedish Childhood Cancer Foundation helps inform about the disease and actively works to shape opinion regarding important childhood cancer issues. The efforts combined result in more children surviving. More advice and support are being provided to children undergoing treatment and to survivors.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://news.ki.se; http://2016.barncancerfonden.se, zverejnené: 19. 4. 2021, autor: rpa