Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vedci v Česku popísali vzájomné pôsobenie bielkovín

Výskum na Akadémii vied ČR. Zdroj: TASR

Vedci z Akadémie vied ČR popísali vzájomné pôsobenie bielkovín, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v procese starnutia buniek. Ich pochopenie by mohlo pomôcť pri vývoji liečiv zameraných na vyraďovanie takýchto buniek. Informovala o tom Eliška Zvolánková z tlačového oddelenia AV ČR.

Vedecké tímy Veroniky Obšilovej z Fyziologického ústavu AV ČR (FGÚ AV ČR) a Tomáša Obšila z Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe charakterizovali vzájomné interakcie medzi transkripčnými faktormi p35 a FOXO4, ktoré bránia tomu, aby sa z normálnych buniek stali vplyvom stresu bunky nádorové. Ich pôsobenie však zvyšuje tvorbu proteínu p21, ktorý spôsobuje, že bunky sa stávajú senescentnými, teda prechádzajú do štádia starnutia.

Ako vysvetlila Obšilová: “Senescentné bunky sa nedelia a vytvárajú sa v nich prozápalové faktory. Čím je organizmus starší, tým viac takýchto buniek obsahuje. To prispieva k vzniku rôznych ochorení a zhoršeniu celkového zdravotného stavu.” Dodala, že ak sa vzájomná interakcia bielkovín naruší vhodným inhibítorom, starnúca bunka zahynie a jej miesto môže využiť nová bunka, ktorá má schopnosť delenia.

Počas výskumu vedci použili metódy magnetickej rezonancie, analytickej ultracentrifugácie a chemického zosieťovania spojeného s hmotnostnou spektometriou, čo im umožnilo preskúmať pôsobenie proteínov oveľa detailnejšie ako doteraz.

Výsledky výskumu publikované v časopise Protein Science by tak mohli pomôcť lepšie pochopiť funkcie bielkovín pri udržiavaní bunkovej rovnováhy, dlhovekosti a pri reakcii na stres.

Vlevo: analýza interakce mezi FOXO4 a p53 pomocí analytické ultracentrifugace metodou sedimentační rychlosti. Uprostřed: změny v chemických posunech 15N-značeného FOXO4 v přítomnosti p53 získané z 1H-15N HSQC spekter namapované na krystalovou strukturu komplexu FOXO4 DBD:DNA. Vpravo: měření změn anisotropie fluorescence ukazující, že tvorba komplexu inhibuje vazbu p53 na DNA.
Vľavo: analýza interakcie medzi FOXO4 a p53 pomocou analytickej ultracentrifugácie metódou sedimentačnej rýchlosti. Uprostred: zmeny v chemických posunoch 15N-značeného FOXO4 v prítomnosti p53 získané z 1H-15N HSQC spektier namapované na kryštálovú štruktúru komplexu FOXO4 DBD:DNA. Vpravo: meranie zmien anizotropie fluorescencie ukazujúce, že tvorba komplexu inhibuje väzbu p53 na DNA. Zdroj: https://www.avcr.cz

Viac informácií:

Vědci popsali interakci proteinů, které jsou klíčové pro stárnutí buněk

FOXO4 interacts with p53 TAD and CRD and inhibits its binding to DNA

Zdroj: TASR; https://www.avcr.cz, zverejnené: 29. 4. 2022, autor: rpa