Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vedci SAV a zamestnávatelia navrhli protiepidemické stratégie pre podniky

3D ilustrácia, nápis Covid-19 uprostred davu figúrok. Zdroj: iStockphoto.com

Čelní predstavitelia zamestnávateľských organizácií a vedci zo Slovenskej akadémie vied hľadajú riešenia, ktoré by počas pandémie umožnili zabezpečiť udržateľné fungovanie priemyselných podnikov a prevádzok. Spoločne vytvorili Odporúčanie protiepidemických stratégií v podnikoch, ktoré by výrobné podniky mali dodržiavať, aby ochránili zamestnancov pred nákazou a čo najlepšie zabezpečili svoje fungovanie.

Virológovia z Biomedicínskeho centra SAV (BMC SAV) a zamestnávatelia v dokumente okrem iného odporúčajú: „Podľa možností vytvoriť ustálené a uzatvorené kolektívy, obmedziť miešanie a kontakty zamestnancov v spoločných priestoroch.“

Dôraz kladú aj na zabezpečenie pravidelného testovania zamestnancov pred nástupom na prevádzku a dopĺňajú: „Výsledky pozitívnych Ag testov odporúčame overiť pomocou RT PCR, aby sa falošne pozitívni zamestnanci nevystavovali zbytočnej karanténe.“

Ako uvádzajú v dokumente vedci a zamestnávatelia: „Odporúčame zaviesť systém na izoláciu zamestnancov, u ktorých sa počas práce prejavili príznaky ochorenia COVID-19, zabezpečiť ich otestovanie a transport do karantény, vrátane identifikácie ich blízkych kontaktov. Podľa možností a stratégie daného podniku odporúčame realizovať preventívne programy starostlivosti o zamestnancov, šíriť osvetu o správaní sa na pracovisku a viesť internú kampaň za očkovanie proti ochoreniu COVID-19.“

Odporúčania vychádzajú z odborného návrhu Silvie Pastorekovej, Juraja Kopáčka a Borisa Klempu z Virologického ústavu BMC SAV. Zamestnávateľom ho predstavili na stretnutí 3. marca 2021. Vedci okrem toho uviedli, že považujú za dôležité zmeniť systém testovania a zvýšiť kapacity na vyhľadávanie kontaktov. Upozornili aj na zvýšené riziko šírenia infekcie v prevádzkach, kde dochádza k blízkym kontaktom zamestnancov a na možnosť prenosu nákazy obojsmerne medzi firmou a domácim prostredím.

Zamestnávatelia virológom objasnili situáciu vo výrobných firmách a zdôraznili, že v záujme bezpečnosti svojich zamestnancov a udržania chodu výrobných firiem prijali a v praxi dôsledne uplatňujú striktné hygienické a protiepidemické opatrenia. Zároveň vyjadrili veľké znepokojenie nad úvahami o zatváraní ekonomiky. Skonštatovali, že takýto krok by znamenal nesmierne ekonomické škody pre Slovensko, s čím jednoznačne súhlasili aj zástupcovia SAV. Virológovia aj zamestnávatelia sa zhodli aj na tom, že skúsenosti z veľkých firiem by mohli slúžiť ako príklad aj pre menšie prevádzky.

Na konečnej podobe dokumentu sa zhodli: Alexej Beljajev, prezident Asociácie priemyselných zväzov; Miroslav Kiraľvarga, prezident Republikovej únie zamestnávateľov; Tomáš Malatinský, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, a Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Za SAV: predseda SAV Pavol Šajgalík, riaditeľka BMC SAV Silvia Pastoreková, vedecký riaditeľ Virologického ústavu BMC SAV Juraj Kopáček a vedúci vedecký pracovník VÚ BMC SAV Boris Klempa. 

Viac informácií

ODPORÚČANIE PROTIEPIDEMICKÝCH STRATÉGIÍ V PODNIKOCH/RECOMMENDATION ON ANTI-EPIDEMIC STRATEGIES IN COMPANIES

Zdroj: SAV, zverejnené: 16.3.2021, autor: rpa