Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vedci hľadajú dobrovoľníkov, ktorí prekonali Covid-19

Koncept koronavírusu. Zdroj: iStockphoto.com

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v spolupráci s Ústavom epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave rozbehla výskum, ktorého cieľom je zistiť, ako sa ochorenie Covid-19 šíri v spoločných domácnostiach. 

Odborníci chcú lepšie spoznať rozsah a okolnosti šírenia vírusového ochorenia a tiež vedieť v budúcnosti oddialiť rizikové faktory šírenia infekcie. 

Dobrovoľníci na odber krvi

Vedci hľadajú dobrovoľníkov z Bratislavského a Trnavského kraja. 

Ako vysvetľuje Jaroslava Brňová, prodekanka Trnavskej univerzity pre vedeckovýskumnú činnosť, ktorá pôsobí v Centre mikrobiológie a prevencie infekcií: „Hľadáme dobrovoľníkov ochotných podstúpiť odber krvi. Do výskumu potrebujeme dobrovoľníkov žijúcich v Bratislavskom a Trnavskom kraji a ich úzke kontakty zo spoločných domácností. Podmienkou je, aby dobrovoľníci mali od novembra 2020 do marca 2021 PCR alebo antigénovým testom potvrdené ochorenie Covid-19, mali viac ako 18 rokov, žili s minimálne jedným plnoletým človekom v spoločnej domácnosti a neboli doposiaľ zaočkovaní.”

Osobný pohovor a rýchlotest

Dobrovoľníkom zdravotníci odoberú zo žily jednu skúmavku krvi. Následne pacienti absolvujú osobný pohovor, vďaka ktorému odborníci získajú epidemiologické údaje. 

Absolvujú aj rýchlotest na protilátky, ktorý má zistiť ich prítomnosť v tele.

Odbery budú prebiehať v Centre mikrobiológie a prevencie infekcií Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity (Pavilón klinických a laboratórnych disciplín, ktorý sa nachádza v areáli Fakultnej nemocnice v Trnave vedľa infekčnej kliniky) vždy vo štvrtok od 12:00 do 15:00. 

V prípade záujmu o účasť na výskume či potreby ďalších informácií sa môžu dobrovoľníci prihlásiť na e-mailovej adrese covid@truni.sk alebo na telefónnom čísle 0903 718 016.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 3. 5. 2021, autor: rpa