Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Veda v CENTRE: Mutanti okolo nás

Letný špeciál Vedeckej kaviarne CVTI priniesol online poslucháčom množstvo zaujímavých informácií z oblasti rozsiahleho štúdia DNA. MUDr. RNDr. Dominika Fričová, PhD., neurobiologička, ktorá sa úspešne prejavila svojou vedeckou prácou doma a v zahraničí, priblížila publiku objav CRISPR sekvencií DNA, teda zoskupených pravidelne rozložených krátkych palindromických opakovaní, ich význam a následné využitie.

Na úvod opísala svoju fascináciu DNA mutáciami, v ktorých vidí veľkú výzvu a dôležitosť pre budúcnosť ľudstva. Túto problematiku ľahko a zrozumiteľne priblížila poslucháčom. Vysvetlila rozdiel medzi DNA mutáciami, ktoré ľuďom dávajú fyzické výhody, ako napríklad vyššiu aktivitu svalov alebo hustejšie kosti, a tými, ktoré so sebou prinášajú geneticky podmienené ochorenia ako je napríklad cystická fibróza. Cielená mutagenéza so zámerom zlepšiť ľudský život je objektom záujmu veľkej časti vedeckej komunity, kde objav a fungovanie CRISPR/Cas9 hraje dôležitú rolu. Doktorka Fričová opísala ako využíva techniku štiepenia DNA, založenú na tomto objave, vo svojom výskume Parkinsonovej choroby, ako aj jej využitie v iných aktuálne prebiehajúcich štúdiách.Na záver sa dotkla aj témy etiky vo výskume. Tu podotýka, že táto technika má obrovské využitie, avšak musí sa vykonávať správnym, teda etickým, spôsobom.

Nasledovala diskusia, kde okrem iného opísala čo ju viedlo k založeniu občianskeho združenia Žijem vedu. Jeho cieľom je prepojením slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí  pomôcť vede na Slovensku, napríklad formou medzinárodnej vedeckej spolupráce alebo študentských stáží.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

Zdroj: CVTI SR, zverejnené 5.8.2021, pew