Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Veda SK: Od vínnych mušiek po obezitu

Veda SK – v Rádiu Slovensko. Zdroj:
https://www.sav.sk

Môže vínna muška zachrániť ľudstvo? Alebo aspoň prispieť k výskumu možností liečenia obezity? Drozofily, lebo najmä o nich bude reč, sú vraj geneticky podobné človeku až na 70 percent. Dostatočný dôvod, aby sa im genetici venovali s náležitou vedeckou pozornosťou. Takpovediac „srdcovkou“ sú aj pre genetičku Mgr. Martinu Gálikovú, PhD., ktorá je  vedúcou oddelenia genetiky a ekofyziológie Ústavu zoológie SAV, v. v. i.

Na drozofilách ju fascinuje možnosť unikátnych génových manipulácií. Najmä „vypínanie“ a „zapínanie“ génov v akomkoľvek tkanive. To si žiada podrobnejšie vysvetlenie. Rovnako ako skúmanie metabolických procesov a obezity drozofíl. Predstava, že vínne mušky sú obézne, sa nám môže zdať bizarná, no ako vraví Martina Gáliková: „Výsledky nášho výskumu ukázali, že obezita je sprevádzaná zmenami v expresii enzýmov biosyntetickej dráhy pre ekdyzón, i v samotnej hladine tohto hormónu.“  Ak sa pokúsime o sprístupnenie uvedeného, Martina Gáliková so svojím tímom sa zameriava najmä na endokrinné faktory, ktoré regulujú príjem potravy, ukladanie a mobilizáciu tukových a karbohydrátových zásob. Študuje tiež metabolické účinky steroidných hormónov a ich potenciálnu úlohu v regulácii investícií energie do produkcie potomstva drozofíl verzus do tvorby ich tukových zásob. Genetička, ktorá študovala biológiu, genetiku a molekulárnu biológiu a následne aj biofyzikálnu chémiu na Inštitúte Max Planka v Nemecku a zoológiu na Univerzite v Štokholme, priblíži úžasný svet genetiky a jej výskum vo vedeckej Nočnej pyramíde – vo Vede SK – v Rádiu Slovensko v pondelok 6. novembra 2023 od 22:20.

Viac informácií:

Nočná pyramída – hosť

Zdroj: https://www.sav.sk; https://www.rtvs.sk, zverejnené: 6. 11. 2023, autor: rpa