Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Veda SK: Hýbu polyméry svetom?

Veda SK: Vedecká nočná pyramída. Zdroj: RTVS

„Minimálne jeden z ústavov je špičkou v európskom výskumnom priestore (ERA) a máme šesť ďalších pracovísk, ktoré sa na hranici tejto špičky pohybujú,“ konštatoval predseda SAV profesor Pavol Šajgalík po zverejnení výsledkov nezávislého hodnotenia metapanelu z výlučne zahraničných expertov pod vedením profesorky Marji Makarowovej z Fínska. Podobne ako pri hodnotení v roku 2016 aj tentoraz patrí k najlepším ústavom akadémie Ústav polymérov SAV, v. v. i. Vďaka čomu?

Za jednoduchou otázkou budú nasledovať ďalšie v snahe odkryť úspechy vedy a výskumu na samotnom ústave, prípadne inšpirovať ostatné. Kde? Vo vysielaní Rádia Slovensko vo vedeckej Nočnej pyramíde s podtitulom Veda SK v pondelok 6. marca od 22:20 hodiny. Pozvanie prijala Mgr. Zuzana Benková, PhD., zástupkyňa riaditeľa a samostatná vedecká pracovníčka Ústavu polymérov SAV, v. v. i. Priblíži nielen projekty, výskum a výsledky práce vedcov na ústave, ale ponúkne aj exkurziu do sveta polymérov v téme: Prečo a ako polyméry hýbu svetom? Ako menia náš život, v akých oblastiach majú najúčinnejšiu perspektívu?

Zameranie Ústavu polymérov SAV sa člení najmä na syntézu a charakterizáciu polymérov, na kompozitné polymérne materiály, na polymérne biomateriály a na molekulové simulácie. Práve počítačové simulácie polymérnych systémov môžu otvárať nové horizonty syntetických polymérov, ktorým sa venuje aj Zuzana Benková. Nepochybne nás rýchlo presvedčí, že polyméry sú všade okolo nás a že bez nich už nevieme žiť. Alebo je to inak?

Veda SK, ktorú moderuje Stanislav Ščepán, prináša diskusné fórum vždy dvoch špičkových vedeckých osobností na konkrétnu tému. Čiastočne polemické, vysvetľujúce a zasadené do širšieho kontextu a s presahom do viacerých vedných oblastí. Ambíciou projektu Rádia Slovensko a SAV – Veda SK je vytvorenie nového priestoru na popularizáciu špičkových osobností SAV, na prezentáciu zaujímavých vedeckých tém a výsledkov výskumov v širšom spoločenskom kontexte.
Od februára 2023 je Veda SK súčasťou Nočnej pyramída. Vedeckú NP vysiela Rádio Slovensko každý štvrtý pondelok.

Viac informácií:

Prečo a ako polyméry hýbu svetom

Zdroj: https://www.sav.sk; RTVS, zverejnené: 7. 3. 2023, autor: rpa