Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Veda pre EÚ: spoznávanie COVID-19 a príprava na budúce pandémie

JRC v boji proti COVID-19. Zdroj: https://joint-research-centre.ec.europa.eu

To, čo robia vedci Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC) je, že lepšie chápu sociálny a medicínsky dopad COVID-19.

Pred tromi rokmi zažil svet rýchle šírenie smrtiaceho vírusu. Čoskoro nato sa COVID-19 stal pandémiou s hlbokými následkami pre naše zdravie a spoločnosť.

Od prvého dňa vedci na celom svete spojili svoje sily v pretekoch proti vírusu a JRC bolo v popredí.

Prispelo novými poznatkami o SARS-CoV-2 a vyvinulo nové spôsoby boja proti tejto chorobe. Vyvinulo nové nástroje na včasnú detekciu, aby sme mohli predvídať nové ohniská a analyzovali, ako globálne krízy, ako je pandémia, ovplyvňujú naše životy a našu spoločnosť, napríklad prostredníctvom šírenia dezinformácií.

JRC zohralo tiež vedúcu úlohu pri integrácii poznatkov vyvinutých výskumníkmi na celom svete, ako aj pri uľahčovaní nových nástrojov a technológií, ktoré môžu zasiahnuť a pozitívne ovplyvniť všetky kúty sveta.

O tri roky neskôr sme oveľa lepšie pripravení na riešenie budúcich kríz.

Zdroj: https://joint-research-centre.ec.europa.eu, zverejnené: 1. 3. 2023, autor: rpa