Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vďaka unikátnemu prístroju SAV zdvojnásobí testovanie

Biomedicínske centrum SAV sa do testovania na ochorenie COVID-19 zapojilo dobrovoľne už 18. marca 2020 ako prvý externý subjekt v úzkej spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR. V súčasnosti otestujú virológovia v rámci maximálnej dennej kapacity 368 vzoriek. Toto číslo sa však už v najbližších dňoch zdvojnásobí vďaka špecializovanému prístroju, ktorý SAV-ke daruje Nadácia Slovenskej sporiteľne. Vedci tak budú môcť efektívne otestovať niekoľko desiatok tisíc vzoriek v kratšom čase pri zapojení menšieho počtu pracovníkov.

„Zrýchlenie a zefektívnenie
testovania pomocou spomínaného špecializovaného prístroja spočíva v tom,
že väčšiu časť procesu RNA extrakcie z klinických vzoriek prevezme
stroj. Vďaka tomu prebehne proces rýchlejšie, bez rizika chýb
a absolútne štandardizovane. Zároveň tým budú odbremenení naši
pracovníci, ktorí počas behu prístroja už môžu pripravovať ďalšie vzorky
alebo následné kroky celého procesu. Vo výsledku sa teda zvýši nielen
rýchlosť procesu RNA extrakcie, ale aj naša celková testovacia kapacita
,“ vysvetľuje RNDr. Boris Klempa, DrSc., vedúci Oddelenia ekológie vírusov BMC SAV.

Procedúra testovania vzoriek sa
uskutočňuje v dvoch fázach, pričom prvá z nich – izolácia vírusovej RNA
zo vzorky výteru z nosohltana sa realizuje manuálne a druhá fáza –
reverzná transkripcia RNA na DNA s následnou PCR reakciou sa už odohráva
v špecializovanom prístroji. Práve manuálne spracovanie vzoriek
a izolácia vírusovej RNA sú časovo veľmi náročné a predstavujú limitáciu
pre navýšenie počtu testovaných vzoriek. Ako súčasť daru boli
k prístroju zakúpené aj potrebné reagencie na izoláciu vírusovej RNA,
ktoré sú v súčasnosti tiež nedostatkovým tovarom.

„Jedným z najúčinnejších spôsobov boja proti koronavírusu je rozsiahle testovanie. Detekcia vírusu je ale technicky komplikovaná a manuálne náročná operácia, pozostávajúca okrem iného z izolácie vírusovej RNA. S využitím moderných prístrojov a izolačných súprav sa tento proces stáva nielen jednoduchší, rýchlejší, ale hlavne spoľahlivejší. Vďaka štedrej finančnej pomoci Slovenskej sporiteľne bolo možné zakúpiť najmodernejšiu technickú infraštruktúru na izoláciu RNA, čím sa nielen výrazne zefektívni testovací proces, ale aj posilní postavenie Biomedicínskeho centra SAV ako medzinárodne uznávaného pracoviska v oblasti virológie. Dar Slovenskej sporiteľne je mimoriadne cenný tak jeho rozsahom, ako aj tým, že bol poskytnutý flexibilne a nebyrokraticky práve vtedy, kedy to Slovensko akútne potrebuje,“ uvádza Róbert Mistrík z permanentného krízového štábu.

„Slovensko na zodpovedný reštart života ľudí a ekonomiky potrebuje v najbližších mesiacoch veľa testovať. Verím, že vďaka novému špeciálnemu prístroju, ktorý v týchto dňoch začína používať SAV, sa to úspešne podarí. Za Nadáciu Slovenskej sporiteľne a banku sme hrdí, že môžeme byť súčasťou tohto projektu a že z milióna eur, ktorý sme vyčlenili na pomoc v boji s pandémiou koronavírusu, išlo 500-tisíc eur na nákup prístroja a izolačných setov pre potreby testovania SAV. V Slovenskej sporiteľni aj v našej nadácii veríme, že tak sa má správať dôveryhodná a zodpovedná firma, ktorá je tu pre svojich klientov, zamestnancov aj pre spoločnosť. Lebo len spolu máme na to, aby sme sa dokázali postaviť a začať znova žiť,povedal člen správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne a zároveň generálny riaditeľ banky Peter Krutil.

Napriek tomu, že v súčasnosti je epidemiologická situácia na Slovensku priaznivá, testovanie ako prostriedok kontroly nad infekciou bude treba vykonávať dlhodobo. Aj po skončení súčasnej epidemickej situácie bude prístroj efektívne využívaný v rámci virologického výskumu, ktorého cieľom bude zvyšovanie našej pripravenosti na nové infekcie spôsobené vynárajúcimi sa vírusmi.

Príloha

Zdroj:  SAV, zverejnené: 21.5.2020, autor: rpa