Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vazil Hudák bude vymenovaný za vyslanca EÚ pre MSP

Európska komisia oznámila 5. mája 2021, že Vazil Hudák bude vymenovaný za vyslanca EÚ pre malé a stredné podniky (MSP). Hudák je bývalý viceprezident Európskej investičnej banky (EIB) a bývalý slovenský minister hospodárstva. Bude mať dôležitú úlohu pri vykonávaní politík EÚ v oblasti MSP a pri implementácii programu lepšej právnej regulácie. Jeho menovanie sa v súčasnosti finalizuje.

Siet vyslancov MSP, ktorá zaisťuje implementačné úsilie Stratégie pre MSP, najmä prispievaním k práci pracovnej skupiny #SingleMarket Enforcement Task Force. Vyslanec EÚ pre MSP plní túto misiu prostredníctvom pravidelného dialógu s Výborom pre kontrolu regulácie filtrovaním iniciatív EÚ v spolupráci so zainteresovanými stranami MSP. Pravidelne sa konajú stretnutia so zástupcami obchodných organizácií EÚ pre malé a stredné podniky s cieľom umožniť lepší dialóg medzi zainteresovanými stranami a využiť prínosy podnikateľskej komunity do procesu riadenia.

Vyslanec pre MSP prijme okamžité kroky pri aktualizácii priemyselnej stratégie EÚ, ktorá má pre MSP veľa dôsledkov. Zahŕňa prispôsobenú finančnú podporu a opatrenia pre malé a stredné podniky a startupy.

Zdroj: EURADA; EK, zverejnené: 6. 5. 2021, autor: rpa