Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

VAIA: Vládne investície do výskumu a vývoja zvýšia životnú úroveň

Generálna riaditeľka VAIA Michaela Kršková. Zdroj: https://vaia.gov.sk

23. mája 2023 Výskumná a inovačná autorita (VAIA) predstavila odbornej a širokej verejnosti Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií 2030 na podujatí „Slovensko, ktoré si verí“. Kľúčové oblasti zmeny, ktoré prináša stratégia, sú investície do kvalitného systému, cielenie na vysokokvalifikovaný talent a koncentrácia zdrojov do vybraných priorít.

Pozvanie prijalo viac ako 250 hostí: členovia úradníckej vlády, predstavitelia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, rektori a iní vedúci predstavitelia univerzít, Slovenskej akadémie vied, výskumníci, investori, startupisti, veľké i malé firmy, ďalší zástupcovia štátnej správy a aktéri ekosystému. Medzi nimi tiež tí, ktorí sa podieľali na procese tvorby národnej stratégie.

Zrýchlenie ekonomického rastu, transformácia priemyslu, zatraktívnenie Slovenska pre firmy tvoriace vysokú pridanú hodnotu. Toto všetko by mali priniesť reformy a nové investície do inovácií, vedy, výskumu a talentu. Tieto informácie zazneli na predstavení Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030, ktoré organizovala VAIA. Hlavným zámerom stratégie je zvýšenie kvality života a konkurencieschopnosti ekonomiky na Slovensku.

Ako uviedla generálna riaditeľka VAIA Michaela Kršková: “Som presvedčená, že budovaním dôvery dospejeme aj k účinnejšej a zmysluplnejšej spolupráci a v konečnom dôsledku aj prelomovým objavom a špičkovým inováciám zo Slovenska.” Medzi ciele národnej stratégie patrí posunutie Slovenska z 24. na 14. priečku v Európskom inovačnom rebríčku (EIS), zvýšenie podielu investícií súkromného sektora do vedy a inovácií z 0,5 % na 1,2 % hrubého domáceho produktu (HDP) či zvýšenie dôvery a spolupráce naprieč výskumným a inovačným ekosystémom.

Ako vysvetlila riaditeľka odboru stratégií VAIA Iva Kleinová: “Slovensko bolo ako taký dvadsiatnik, ktorý stále ešte žije u svojich rodičov a stále ešte dostáva vreckové. Teraz sa 30-ročné Slovensko ide postaviť na vlastné nohy. Vláda sa zaviazala investovať do vedy, výskumu a inovácií zo štátneho rozpočtu a priemerne plánuje zvyšovať túto investíciu o 14 % ročne až do dosiahnutia približne vyše jednej miliardy ročne v roku 2030.”

Ako dodal predseda vlády Ľudovít Ódor: “Nielenže budeme dávať viac peňazí do výskumu, vývoja a inovácií, udržania a prilákania talentov, ale ešte k tomu chceme lepšie odmeniť tých, ktorí sú výkonní a môžu ťahať Slovensko do 21. storočia.” Pripomenul, že 22 % vysokoškolákov študuje mimo Slovenska a vrátiť sa chce iba necelá polovica. Nie je preto podľa neho iná cesta, ako zmena prístupu k talentom a k inováciám.

Ako vyzdvihol šéf Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha: “Stratégia má aj akčný plán, ktorý obsahuje 91 opatrení na zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky.“

Na podujatí diskutovali o budúcnosti výskumu a inovácií na Slovensku tiež Maximilián Strémy, prorektor pre strategické projekty, rozvoj, inovácie a prax Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Pavel Luka, Chief Operating Officer ESET, Dominika Fričová, zakladateľka Žijem vedu, Janka Pálková, riaditeľka rozvojovej agentúry Banskobystrický samosprávny kraj a Daniel Gašpar, Managing Partner Crowdberry.

Ciele stratégie chce VAIA dosiahnuť napríklad prechodom na ekonomický model inovatívnej krajiny, ktorý by v dlhodobom horizonte zvýšil HDP o 2 %. Rovnako chce do roku 2030 pritiahnuť 25 000 vysokokvalifikovaných pracujúcich zo zahraničia, či zvýšiť mieru spoločenskej dôvery zodpovedným riadením verejnej sféry.

Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií 2030. Zdroj: https://vaia.gov.sk

Viac informácií:

TS: Predseda vlády Ľ. Ódor: Konečne sa výskumu, talentu a inováciám venujeme systémovo

Nová informačná brožúra – to najdôležitejšie o stratégii a VAIA

Zdroj: TASR; https://vaia.gov.sk, zverejnené: 24. 5. 2023, autor: rpa