Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

VAIA pokračuje s predstavovaním stratégie

Iva Kleinová, riaditeľka stratégií Výskumnej a inovačnej autority Úradu vlády SR. Zdroj: VAIA

Od schválenia Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030 vládou SR v marci 2023 ju VAIA stihla nielen začať realizovať, oficiálne uviesť do života predstavením na podujatí „Slovensko, ktoré si verí“, ale o nej aj hovoriť s množstvom ďalších aktérov ekosystému. Počas tejto roadshow VAIA absolvovala v priebehu apríla až júla spolu už 24 stretnutí na univerzitách, výskumných ústavoch, s podnikateľským sektorom, združeniami pre inovácie v ekonomike, regionálnymi centrami či na rôznych fórach.

Ako uviedla riaditeľka stratégií Výskumnej a inovačnej autority Úradu vlády SR (VAIA) Iva Kleinová: „Napriek tomu, že sme do prípravy stratégie zapojili stovky aktérov z výskumného a inovačného prostredia, nedostali sme sa ku každému.“ Ďalej dodala: „Roadshow stratégie mala za cieľ rozšíriť počet aktérov, ale aj umožniť ďalšiu sériu hlbších diskusií o tom, ako stratégiu ideme implementovať.”

Najviac rezonovali témy zvyšovania investícií do výskumu, vývoja a inovácií, znižovanie byrokracie, talent a téma misií. Opakovala sa však aj téma nízkej dôvery a spôsobov, ako ju vieme postupne budovať – kompetentnosťou, otvorenosťou, predvídateľnosťou.

Diskusie boli podobné vo vedeckom prostredí, kde zaznievali hlavne témy finančnej predvídateľnosti a zjednodušovania, ale aj talentu – napríklad v súvislosti s odchodom študentov a výskumníkov a uľahčením príchodu ľudí z tretích krajín. U firiem rezonovala hlavne téma talentu, predvídateľného spôsobu financovania firemného výskumu a vývoja, a ESOP (employee stock option plan – odmeňovanie zamestnancov a kontraktorov prostredníctvom podielu na vlastníctve firmy), ktorú sa podarilo presadiť v júni 2023.

Na jeseň VAIA plánuje navštíviť ďalšie vysoké školy a takisto podnikateľské fóra. Prezentovať stratégiu chce aj širšiemu publiku v regiónoch.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac a organizujete podujatie pre ľudí, ktorých téma výskumu a inovácií zaujíma, dajte vedieť na: vaia@vlada.gov.sk

Viac informácií:

Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií 2030

Zdroj: VAIA, zverejnené: 25. 7. 2023, autor: rpa