Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

V Trnave počas Dňa Zeme 22. apríla 2022 predstavili Komunálny materiálový kruh

Projekt Komunálny materiálový kruh predstavený na Deň Zeme. Zdroj: https://municipal-material-cycle.org/sk

V centre projektu Komunálny materiálový kruh (KMK) je miestny model cirkulárnej ekonomiky.

V rámci projektu sa vyrába hygienický papier (papierové utierky, toaletný papier), ktorý je výnimočný, pretože je zhotovený z celulózy získanej regeneráciou kartónových nápojových obalov (tzv. tetrapakov).

Výrobky z takto zhotoveného papiera potom môžu používať školy a inštitúcie v obciach, kde boli obaly zozbierané.

Na Slovensku sa do projektu Komunálny materiálový kruh medzi prvými mestami zapojila Trnava.

Projekt podporuje trvalo udržateľné správanie, účelovým zberom a spracovaním kartónových nápojových obalov sa totiž z odpadu stane užitočná surovina na výrobu papiera. Tým sa šetria prírodné zdroje, predovšetkým nie je potrebné rúbať stromy, z ktorých sa obyčajne vyrába hygienický papier. Ako uviedol Tibor Pekarčík, viceprimátor Trnavy: ,,Nám občanom Trnavy záleží na tom, aby sme žili v zdravom životnom prostredí a spoločne k tomu chceme viesť aj naše deti. Preto som rád, že Trnava patrí medzi prvé mestá na Slovensku, ktoré sa zapojili do projektu Komunálny materiálový kruh.“

V Trnave bol Komunálny materiálový kruh (KMK) zriadený podľa vzoru úspešného projektu v Slovinsku, kde sa do neho prvé obce a inštitúcie zapojili pred šestimi rokmi. Teraz sa KMK rozširuje za hranice a prvou krajinou, kde dostal zelenú, je práve Slovensko.

Partnermi projektu sú spoločnosť FCC Trnava, ktorá zabezpečuje zber separovaných odpadov, ako aj ENVI-PAK, organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly.

Viac informácií:

Vytriedené tetrapaky sa ako ekologické hygienické výrobky vrátia do trnavských škôl

Nápojový kartón (nazývaný aj tetrapak) je viacvrstvový obal, ktorý je minimálne zo 70 % tvorený papierom, maximálne 25 % predstavuje plast a päť percent tvorí hliníková fólia. Keď ich vyhodíte do žltých kontajnerov na plasty, začína sa pre tieto obaly púť obehovým hospodárstvom. Zrecyklujú sa a vyrobia sa z nich nové, ekologické produkty. (Ilustrácia: komunalny-materialovy-kruh.sk). Zdroj: https://www.trnava.sk

Zdroj: https://municipal-material-cycle.org/sk; https://www.trnava.sk/sk, zverejnené: 29. 4. 2022, autor: rpa