Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

V Košiciach sa uskutočnil 4. ročník SlovakiaTech

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je obrazok-12-1024x768.png
Panelová diskusia na konferencii SlovakiaTech v Košiciach. Zdroj: CVTI SR

V Košickom Kulturparku sa v dňoch 20. – 21. septembra 2022 po štvrtý raz uskutočnila technologická konferencia a inovačno-technologický veľtrh firiem na Slovensku SlovakiaTech. Najväčšie podujatie svojho druhu sa nieslo v mene hesla Technológia podporujúca ľudstvo.

Na SlovakiaTech Forum – Expo 2022 vystúpilo vyše sto spíkrov a predstavili sa mnohí slovenskí a zahraniční odborníci, ktorí svoj život zasvätili inováciám, priemyslu a priemyselným technológiám, energetike, doprave a logistike, životnému prostrediu a vzdelávaniu.

Viacero slovenských firiem zároveň na podujatí odprezentovalo svoj vedecký a inovačný potenciál.

Prednášali vychýrení odborníci

Konferencia tento rok hostila niekoľkých popredných futuristov, medzi nimi napríklad odborníka na inovácie a stratégie Matthewa Griffina, onkologického chirurga Shafiho Ahmeda či vynálezcu, mysliteľa, hudobníka a podnikateľa Arasha Aazamiho.

Matthew Griffin návštevníkov oboznámil s mobilitou budúcnosti a šokoval zistením, že vďaka technológiám HyperLoop s rýchlosťou MACH 3 či hypersonickým raketovým pohonom môžeme už o tri dekády cestovať medzi metropolami sveta, ako keby sme používali mestskú hromadnú dopravu.

Ako uviedol Griffin počas svojej prednášky: „Vďaka novému dostupnému raketovému pohonu bude cesta z Londýna do New Yorku trvať 29 minút. Na ktorékoľvek miesto na Zemi doletíme za menej ako jednu hodinu.“

Shafi Ahmed, prezývaný aj virtuálny chirurg, sa dostal v roku 2014 do hlavných správ na celom svete vďaka tomu, že streamoval operáciu pomocou okuliarov Google Glass. Prenos sledovalo 14-tisíc študentov a stážistov v 132 krajinách. O tri roky neskôr vykonal operáciu, ku ktorej sa pripojili ďalší chirurgovia z troch kontinentov a časových pásiem pomocou avatarov a hologramov.

Arash Aazami priblížil víziu budúcnosti založenej na spravodlivom prístupe k obnoviteľným zdrojom pre všetkých.

Cieľom je zvýšenie inovačnej výkonnosti Slovenska

Cieľom SlovakiaTech Forum – Expo 2022 je predovšetkým zvýšenie inovačnej výkonnosti Slovenska a podpora slovenskej ekonomiky.

Podľa výkonnej riaditeľky podujatia Aleny Jerglovej je to jediný spôsob, ako udržať tempo rastu ekonomiky spoločne s jej enviromentálnou udržateľnosťou v rýchlo meniacom sa svete technológií.

Ako uviedla Alena Jerglová: „Konferencia SlovakiaTech Forum – Expo 2022 vytvára priestor na prepájanie inovačného trojuholníka – vedy, výskumu a univerzít – so súkromnými firmami a tvorcami inovačných politík, respektíve verejnou správou. Bez spoločného fungovania týchto troch súčastí je nemožné, aby sme na Slovensku dosiahli akýkoľvek pokrok.“

Odprezentovalo sa aj Centrum vedecko-technických informácií SR

Jedným z partnerov SlovakiaTech Forum – Expo 2022 bolo aj Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). V stánku inštitúcie pútalo hneď na prvý pohľad pozornosť viacero exponátov, prostredníctvom ktorých si mohli záujemci ľahko overiť, ako fungujú v praxi vybrané fyzikálne javy.

Návštevníkov prilákala aj kreatívna dielňa Fablabu, kde bola k dispozícii 3D tlačiareň a produkty vyrobené pomocou rôznych typov digitálnych technológií. Účastníci podujatia sa mohli tiež bezplatne registrovať do knižnice a pozrieť si výstavy vo virtuálnej realite.

Inštitúcia na konferencii zaujala i samostatným workshopom a prednáškou o tom, ako môže otvorená veda podporiť inovácie. Diskusiu viedli 20. septembra 2022 popoludní Jitka Dobbersteinová, Zuzana Stožická a Silvia Sofianos.

Upozorňuje na prácu univerzít

CVTI SR sa snaží predovšetkým nepretržite upozorňovať na nové technológie a inovácie, ktoré vyvíjajú v spolupráci s výskumníkmi a firmami odborníci z našich univerzít.

Ako uviedla vedúca odboru propagácie vedy a techniky a odboru elektronických médií a multimédií CVTI SR Marta Pavliková: „Naša spoločnosť očakáva pokrok. Inovácie nás dnes obklopujú skutočne na každom kroku a my sa nepohneme vpred, pokiaľ nenájdeme cestu, ako ich efektívne aplikovať do praxe. Aby sme to dokázali a aby sme mohli byť naozaj užitoční pre spoločnosť, ale aj pre celú planétu, ktorá dnes čelí veľmi vážnej ekonomickej a environmentálnej kríze, nemali by sme si konkurovať, ale spájať sa. A práve na to veľmi dobre poslúžilo i podujatie SlovakiaTech. Teší nás, že je o technologické novinky a inovácie čoraz väčší záujem a že sme na konferencii mohli naplno ukázať, akých kvalitných odborníkov a vývojárov na Slovensku máme.“

Možnosť stretnúť sa na pôde SlovakiaTech s poprednými slovenskými i zahraničnými vedcami a inovátormi a diskutovať s nimi o možnostiach spolupráce a propagácie ich práce ocenil aj generálny riaditeľ CVTI SR Ján Kyselovič.

Ako poznamenal Ján Kyselovič: „Považujem za mimoriadne dôležité, aby sa uskutočňovali podujatia ako je toto. Práve vďaka prepojeniam, ktoré tejto jedinečnej atmosfére vznikajú, môže totiž Slovensko na poli technológií a inovácií neustále napredovať a my môžeme naďalej úspešne popularizovať tvrdú prácu tých, ktorí si to zaslúžia.“

Potenciál na poli popularizácie vedy a techniky, o ktorý sa CVTI SR od svojho vzniku neprestajne usiluje, ocenili aj zástupcovia SPU v Nitre a riaditeľ UVP Technicom František Jakab.

Ako poznamenal Jakab: „Naša spolupráca s CVTI SR je zmysluplná a strategická. Aj vďaka nej predstavujú TUKE a UVP Technicom reálnu základňu pre špičkový výskum a vývoj nových technológií a ich následný transfer do technickej praxe vrátane prienikov a využití v umení, digitálnych prezentačných aplikáciách a mnohých ďalších sférach.”

Päť slovenských univerzít na jednom mieste

V expo časti podujatia odprezentovalo vlastné vedecké projekty päť slovenských univerzít: Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU), Žilinská univerzita (UNIZA) a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU).

Vodíkové auto, letecké rakety a virtuálna realita v umení a dizajne

Päť fakúlt TUKE na konferencii odprezentovalo množstvo inovatívnych nápadov i praktických riešení pre rôzne sektory.

Odborníci z univerzity predviedli vodíkové auto MH2, letecké rakety jastrab, materiály pre vývoj nových batérií a vodíkových palív a digitálne novinky v stavebníctve. V rámci svojej prezentácie sa dotkli aj využitia virtuálnej reality v umení a dizajne a priestor dostali i špičkové startupy z akceleračných programov Univerzitného vedeckého parku Technicom, ktoré oslovili verejnosť a investorov unikátnymi riešeniami v oblasti úspory energie či návrhmi liečebných ortéz.

Zástupcovia univerzity hovorili s potenciálnymi partnermi aj o praktickom využití rozšírenej reality a predviedli spievajúcu fontánu ovládanú umelou inteligenciou.

Technológia SAMO a systém na monitorovanie plynov

Jakub Berčík z Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre na výstave zasa predstavil najnovší výskum z oblasti neuromarketingu. Ním vyvinutá technológia SAMO (Simple Automatic Merchandising Operator) umožňuje získať detailný obraz o spotrebiteľskom správaní prostredníctvom komplexného merania pohybu zákazníkov vrátane emócií, vizuálnej pozornosti a faktorov prostredia. Prínosom sú informácie o vnímaní a správaní človeka nielen na základe jeho pohybu, ale skutočných emócií a vizuálnej pozornosti.

Patrik Kósa z Technickej fakulty SPU v Nitre zasa predstaví systém na autonómne monitorovanie koncentrácie vybraných plynov v ovzduší. Zariadenie pomocou pilotných alebo bezpilotných systémov zabezpečí presné meranie zloženia plynov vo vybranom priestore exteriéru, na základe ktorého bude následne možné zostaviť presné mapy šírenia škodlivých látok v ovzduší.

Zariadenie môže byť použité na presnejšiu kontrolu koncentrácie škodlivých látok nielen v priemysle, ale aj rastlinnej a živočíšnej výrobe. Jeho výhodou je, že dokáže zistiť skutočný stav znečistenia ovzdušia aj v zložitých terénoch.

Batérie a robotická kresba

Z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU mali na podujatí svoje zastúpenie Ústav Elektroniky a Fotoniky (ÚEF) v spolupráci s Ústavom Automobilovej Mechatroniky (ÚAM), ktoré spoločne pokryli široké spektrum tém od základného výskumu materiálov cez cyklické zaťažovanie batériových článkov, analýzu a charakterizáciu ich stavov, výskum monitorovacích metód a „smart sensing“ až po implementáciu do batériových systémov a uplatnenie batérií v konkrétnych aplikáciách.

Ústavy plánujú spoločne vybudovať komplexné laboratórium zamerané výhradne na batérie a batériové systémy, kde budú prebiehať výskumné aktivity i spolupráca s priemyselnými partnermi.

Priestor na prezentáciu v rámci STU dostala aj doktorandská práca zameraná na robotickú kresbu a v rámci Fakulty elektrotechniky a informatiky STU malo svoje zastúpenie i Produkčné centrum inovatívnych technológií FEI STU (PCIT FEI STU), ktoré sa venuje najmä aktivitám a činnostiam zameraným na prototypovanie a inováciu širokého spektra moderných výrobkov vo forme zariadení a systémov.

Produkčné centrum poskytuje vývojárom komplexné služby a sprevádza nimi vytvorené produkty od momentu ich vzniku až po ich úspešné nasadenie na trh. Stará sa o analýzy, prieskum trhu, prvotné riešenia, vývoj prototypov, prípravu dokumentácie pre účely certifikácie, balenie produktu a podobne.

Simulátory na výuku predmetov a elektrolyzér na výrobu vodíka

Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach predstavilo realistické simulátory na výuku teoretických a klinických predmetov. CSVM momentálne disponuje 28 simulátormi, medzi nimi napríklad:

  • torzo dospelej figuríny na nácvik základnej resuscitácie s rozšíreným softvérovým vyhodnotením, trenažér dospelej figuríny určený pre nácvik rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie s celkovým detailným vyhodnotením,
  • prístroj na nácvik život zachraňujúceho úkonu defibrilácie,
  • pokročilý ošetrovateľský model dospelého človeka umožňujúci nácvik základných fyzikálnych vyšetrení a ošetrovateľských postupov,
  • virtuálny laparoskop ponúkajúci prostredie virtuálneho operačného sálu a ďalšie.

V stánku tímu z katedry fyzikálnej chémie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ vystavovali elektrolyzér na výrobu vodíka a ďalších možných materiálov, ktoré odborníci z fakulty študujú ako katalyzátory a odborníci z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity predstavili smart matracový topper pre klasifikáciu pozície ležiaceho človeka a detekciu dekubitov.

Patronát nad SlovakiaTech Forum – Expo 2022 prevzali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo životného prostredia SR, predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Odborným garantom podujatia bol jeho prezident a bývalý minister hospodárstva SR Juraj Miškov.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; zverejnené: 22. 9. 2022, autor: rpa