Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

V Košiciach má vzniknúť špičkové vedecko-aplikačné centrum

V Košiciach vznikne špičkové vedecko-aplikačné centrum – Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Prepojením akademického a podnikateľského prostredia má výrazne prispieť k rastu HDP regiónu, zamestnanosti, udržaniu, resp. návratu talentovaných ľudí zo zahraničia, a tak i k celkovému rastu životnej úrovne obyvateľov v kraji.

CNIC má byť primárne zameraný na materiálové a biomedicínske technológie, zelené a digitálne technológie a kvantové technológie. Dôraz však kladie aj na sociálne oblasti vrátane starostlivosti o starnúcu populáciu a zdravý životný štýl pre populáciu v aktívnom veku.

Ako uviedol riaditeľ Technologického a inovačného parku (TIP) UPJŠ a projektový líder CNIC Pavol Miškovský: „Hlavným cieľom je vytvorenie nového high-tech priemyslu na východe Slovenska prostredníctvom rozvoja vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorý zabezpečí výrazný rast ekonomickej a sociálnej úrovne východného Slovenska tak, aby sme sa v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov dostali na priemernú úroveň Európskej únie.“

Má ísť o prvý významný projekt Inovačného centra Košického kraja (ICKK), ktorého cieľom je podporiť rozvoj inovácií a nových technológií vo východoslovenskom regióne. Hlavnými partnermi CNIC sú UPJŠ, Technická Univerzita v Košiciach (TUKE), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF), SAV, Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice (UNLP), mesto Košice, Košický samosprávny kraj (KSK) a priemyselný partner Cassovia Discovery Park.

Podľa Miškovského viedla k vytvoreniu tohto projektu intenzívna práca kolektívu TIP-UPJŠ v spolupráci s Joint Research Centre v Bruseli a skupinou expertov Európskej komisie. Ako dodal Miškovský: „Momentálne prebiehajú finálne rokovania partnerov o vzniku združenia. Sme blízko k podpisu zakladateľských zmlúv ICKK a CNIC.“

CNIC bude lokalizované vo viacerých častiach Košíc, kde sa nachádzajú sídla a vedecké pracoviská univerzít a UNLP. Prototypová a priemyselná zóna má byť zriadená v Cassovia Discovery Park na Moldavskej ulici.

Ako spresnil rektor UPJŠ Pavol Sovák: „Na Medickej ulici v Košiciach plánujeme postaviť ‘technologický chrám’ pre všetkých partnerov, šesťposchodovú modernú budovu, ako to vidíme v iných inovačných centrách v Európe, ktorej súčasťou bude moderný start-up inkubátor a start-up akcelerátor. Na mieru šité programy CNIC zabezpečia odbremenenie inovátorov prichádzajúcich do CNIC s nejakým unikátnym nápadom od náročnej administratívy založenia a riadenia spoločnosti, marketingových analýz a ponúknu mu potrebnú vedeckú infraštruktúru.“

Kompletná projektová dokumentácia projektu CNIC má byť pripravená v roku 2021 tak, aby sa v roku 2022 mohlo začať s jeho implementáciou.

Viac informácií:

Košický klaster nového priemyslu

Zdroj: TASR; https://www.upjs.sk, zverejnené: 30. 4. 2021, autor: rpa