Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

V ikonickej budove Pradiarne otvorili nové globálne inovačné centrum

Otvorenie nového centra pre inovácie v Bratislave. Zdroj: https://bratislavskykraj.sk

Takeda Pharmaceutical Company Limited 7. apríla 2022 otvorila nové centrum pre inovácie v Bratislave. Jeho sídlom sa stala budova ikonickej Pradiarne 1900, kde inovačné centrum plánuje spojiť najnovšie dizajnové trendy a technické štandardy, a vytvoriť tak moderný a príjemný pracovný priestor.

Inovačné centrum spoločnosti Takeda bude stredobodom inovačnej základne, ktorá pritiahne špičkové technologické talenty a bude tak naďalej napĺňať svoje záväzky voči pacientom, ľuďom a planéte. Bude rozvíjať nové schopnosti spoločnosti, podporovať moderné spôsoby práce a spoločné rozhodovanie s jej podnikmi. Riadenie dátových aj digitálnych ambícii spoločnosti prinesie riešenia v rámci globálneho podnikania a budovania pracovnej platformy do budúcnosti.

Ako priblížil župan Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba: „Nesmierne sa teším z otvorenia tohto inovačného centra, ktoré pritiahne špičkové technologické talenty. Podpora inovácií, vedy a výskumu je pre župu prioritou, no aj tu čelíme nemalým problémom. Podiel celkových výdavkov na vedu a výskum je na území BSK najvyšší spomedzi všetkých krajov, ale stále je to len 65 % priemeru EÚ. No a potom tu máme významný a dlhodobý odliv kapacít vedy a výskumu do zahraničia.“

Bratislava uspela ako najlepšie miesto pre inovačné centrum na základe rozsiahleho a selektívneho výberového procesu. Jej blízkosť k operačnému centru Takeda vo Viedni navyše poskytne ďalšie možnosti spolupráce, profesionálneho rastu a posilní obchodné zastúpenie spoločnosti na Slovensku, ktoré tu pôsobí od roku 1994. Otvorenie špecializovaného technologického centra v Bratislave je dôkazom dátového a digitálneho talentu a ekosystému, ktorý sa na Slovensku rozvíja. Okrem toho je príležitosťou pre najlepšie a najšikovnejšie technické talenty vrátane študentov z miestnych univerzít.

Bratislavská župa prispieva k rozvoju inovácií a tvorby pracovných miest s tzv. pridanou hodnotou prostredníctvom kompetencie v oblasti školstva, ktorú nevníma len cez okuliare zriaďovateľa stredných škôl, ale prostredníctvom vzdelávania ako celoživotného cyklu. Ako ďalej dodal Droba: „Vytvorili sme koncept smart školy, ktorý je postavený okrem atribútov zelenej, inkluzívnej a digitálnej školy aj na prvku partnerskej školy. Partnerskú školu vnímame ako školu, ktorá akceptuje a reaguje na podnety a potreby zamestnávateľa, subjektu vyššieho vzdelávania či partnera z oblasti výskumu a inovácií. Tvrdo pracujeme na spustení veľmi odvážneho projektu kampusov stredných škôl, kde spájame nielen naše školy v konkrétnych odboroch využívajúce jednu infraštruktúru, ale predovšetkým sa fyzicky prepájame s vysokými školami či subjektmi zamestnávateľov alebo vedy a výskumu.“

Takeda predpokladá, že v nasledujúcich dvoch rokoch vytvorí v centre tristo pracovných pozícií. V plnom prúde je už výberový proces pre dátových analytikov, cloudových, mobilných, automatizačných vývojárov a biznis analytikov, UX/UI dizajnérov a architektov so zameraním na dátové, cloudové a digitálne služby.

Zdroj: https://bratislavskykraj.sk, zverejnené: 12. 4. 2022, autor: rpa