Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

V Aule SAV ocenili najlepšie doktorandské práce

Ocenení doktorandi s členmi Predsedníctva SAV
Ocenenie najlepších doktorandských prác SAV. Zdroj: https://www.sav.sk

V Aule SAV v Bratislave na Patrónke prezentovali 8. júna 2022 svoje práce víťazi súťaže O najlepšiu doktorandskú prácu zo všetkých troch oddelení SAV.

Úvodné slová mal Martin Venhart, podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied, ktorý na začiatku svojho príhovoru pripomenul, že na podujatí vystupuje ako “osobný príklad” mladého a úspešného vedca, ktorý svoje skúsenosti zbieral aj v zahraničí a po úspešnom pôsobení vo viacerých významných inštitúciách sa vrátil na Fyzikálny ústav SAV. Ako zdôraznil, sám svojim doktorandom odporúča po obhajobe „odstrihnúť sa od svojej skupiny aj školiteľa a odísť do zahraničia“. Ďalej dodal: „Našou úlohou je zasa vytvoriť také podmienky, aby ste sa mali kam vrátiť.“ Ako dôkaz zlepšovania situácie uviedol programy SASPRO či IMPULZ.

Do súťaže sa zapojilo tento rok 14 doktorandov so svojimi prácami.

V 1. oddelení vied SAV získali

1. cenu

Mgr. Olha Skurikhina, Ústav geotechniky SAV, v. v. i, s prácou Pyroxenes as an alternative for energy storage systems

2. cenu

Mgr. Marek Búran, Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i., s prácou Meranie MgB2 supravodičov vo vodnom ľade.

V 2. oddelení vied SAV získali

1. cenu

Mgr. Dalibor Uhrovič, Parazitologický ústav SAV, v. v. i., s prácou Systematika a fylogenéza evolučne významných druhov pásomníc rýb v Severnej Amerike.

2. cenu

Gamal Mohamed Zain Ahmed, Ústav polymérov SAV, v. v. i., s prácou Polymer Synthesis and Surface Modification by Photomediated Atom Transfer Radical Polymerization.                                                        

3. cenu

Mgr. Verona Buociková, Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., Ústav experimentálnej onkológie s prácou Modulácia epigenómu v onkologickej liečbe.

V 3. oddelení vied SAV získali

1. cenu

Mgr. Jana Papcunová, CSPV SAV, v. v. i., Spoločenskovedný ústav, s prácou Operacionalizácia nenávistných prejavov (tzv. hate speech): skúmanie indikátorov nenávistných prejavov a ich štruktúry.

2. cenu  

Mgr. Martin Borovjak, Filozofický ústav SAV, v. v. i., Dante Alighieri a praktická múdrosť.

3. cenu                                                                                                

Mgr. Xenia Daniela Poslon, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., s prácou Protirómsky rasizmus a možnosti jeho zmierňovania: sociálno-psychologická perspektíva.

Čestné uznanie SAV

Mgr. Štefan Olšav, Archeologický ústav SAV, v. v. i., s prácou Význam remesiel v praveku a ich perspektíva pre poznanie dejov v období neolitu až doby bronzovej.

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 9. 6. 2022, autor: rpa