Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Už čoskoro spoznáme osobnosti slovenskej vedy za rok 2023

Vedec roka 2023. Zdroj: CVTI SR

 

Ocenenie za dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku za uplynulý rok si prevezme 21. mája 2024 päť výnimočných osobností.

Podujatie Vedec roka SR každoročne vyhlasuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia viedZväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Jeho cieľom je spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a upriamiť tak pozornosť verejnosti na najlepšie výsledky vo vede a výskume na Slovensku za uplynulý rok. „V súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým, vzhľadom na celospoločenskú atmosféru, vzrastá potreba rešpektovania vedeckých autorít a snaha o zviditeľnenie samotných osobností slovenskej vedy a výsledkov ich práce. Naše Centrum vedecko-technických informácií SR je práve tou verejnou inštitúciou, ktorá svojimi dlhoročnými aktivitami podporuje vedu a intenzívne popularizuje výskum a inovácie v odbornej i laickej verejnosti. A aj toto podujatie každoročným oceňovaním osobností slovenskej vedy rozhodne prispieva k zlepšeniu ich vnímania a postavenia v našej spoločnosti,“ uviedol generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR Róbert Gálik.

„Vedec roka SR je vôbec najstarším podujatím v histórii Slovenskej republiky, ktoré si začalo všímať vedcov a vedkyne a začalo ich verejne oceňovať. Z tohto pohľadu je toto podujatie neoceniteľné, pretože aj vplyvom pravidelného vyhlasovania jeho jednotlivých ročníkov, ktoré sa už stalo tradíciou, sa postavenie vedcov a vedkýň v slovenskej spoločnosti začalo meniť. Keď sa obzrieme za dlhou dvadsaťšesťročnou históriou tohto podujatia, jednoznačne je vidieť, že ocenení vedci a vedkyne patrili a patria k špičke vedy na Slovensku,“ povedal predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

Hodnotiaca komisia 27. ročníka podujatia Vedec roka SR 2023, ktorú tvoria zástupcovia vyhlasovateľov ocenenia, vyberie spomedzi 48 nominácií päť vedeckých osobností, ktoré získajú ocenenie v jednotlivých kategóriách: Vedec roka/Vedkyňa roka, Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka, Inovátor roka/Inovátorka roka, Technológ roka/Technologička roka a Osobnosť medzinárodnej spolupráce.

Nad 27. ročníkom podujatia prevzal záštitu minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční v utorok 21. mája 2024 o 14.00 v priestoroch Moyzesovej siene Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Vajanského nábreží 12 za účasti zástupcov Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, zástupcov hodnotiacej komisie a vyhlasovateľov podujatia. Pozvanie na podujatie prijali aj rektori a prorektori viacerých slovenských univerzít, významné vedecké osobnosti, členovia predsedníctva Slovenskej akadémie vied, ako aj riaditelia jej ústavov, zástupcovia organizácií podporujúcich vedu a výskum, partneri podujatia a mediálni partneri.

Viac informácií o podujatí Vedec roka SR 2023 nájdete na webovej stránke vedanadosah.sk v sekcii Vedec roka SR.

Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Interway, hlavným partnerom podujatia je spoločnosť SPP, partnermi podujatia sú spoločnosti Datalan, Tatravagónka a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS). Mediálnymi partnermi podujatia sú Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) a relácia VAT – Veda a technika, magazín Nextech a časopis Quark.

 

 

Viac  informácií:

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; CVTI SR, zverejnené: 17.5.2024, autor: rup