Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Úvodné stretnutie riešiteľov projektu EDIH CASSOVIUM

Úvodné stretnutie riešiteľov projektu EDIH CASSOVIUM. Zdroj: https://uvptechnicom.sk

19. januára 2023 UVP TECHNICOM hostil pol dňové Úvodné stretnutie riešiteľov projektu EDIH CASSOVIUM. Konzorcium EDIH CASSOVIUM tvoria partnerské organizácie: Technická univerzita v Košiciach (TUKE, v pozícii koordinátora projektu), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) a klaster Košice IT Valley. Projekt v rámci TUKE organizačne zastrešuje UVP TECHNICOM.

Stretnutia sa zúčastnilo vyše 30 riešiteľov všetkých troch partnerov konzorcia a obsah stretnutia bol priblíženiu informácií o projekte, jeho zámeroch a častiach. František Jakab, generálny manažér projektu, prezentoval na úvod stretnutia problematiku potreby digitálnej transformácie a všeobecne tému európskych centier digitálnych inovácií (European Digital Innovation Hubs) Ďalšia časť programu bola venovaná detailnému predstaveniu projektu a jeho častí (pracovných balíkov). Záver stretnutia bol venovaný praktickému zhodnoteniu stavu riešenia projektu a najbližších úloh. Dôležitou bola informácia o finalizovaní prvých výstupov projektu (Diseminačný a komunikačný plánBranding Guide).

EDIH CASSOVIUM je súčasťou siete európskych centier pre digitálne inovácie (angl. European Digital Innovation Hubs, EDIH). Európska komisia v snahe dosiahnuť vyššiu a udržateľnú konkurencieschopnosť Európskej únie (EÚ) realizuje grantový program Digitálna Európa (DIGITAL), prostredníctvom ktorého vytvára sieť z 200 zriadila viac ako EDIH-ov, ktoré pokrývajú všetky regióny EÚ. Na Slovensku bolo vybratých 5 centier, ktoré tvoria konzorciá renomovaných inštitúcií s vysokou expertízou v rôznych odborných oblastiach. EDIH CASSOVIUM je jedným z nich.

Poslaním EDIH-ov je podporovať rozvoj digitálnej transformácie malých a stredných podnikov a verejných inštitúcií, sprevádzať ich procesmi digitálnych inovácií a rozvíjať kompetencie potrebné na ich uskutočnenie. EDIH-y sú jednotnými kontaktnými centrami, ktoré pomáhajú budovať technologické kompetencie, prinášať do podnikov know-how a pomáhať udržať ich konkurencieschopnosť.

Cieľom EDIH CASSOVIUM je pomôcť, prostredníctvom inovatívneho využívania zelených digitálnych technológií, firmám a organizáciám verejného sektora najmä v regióne východného Slovenska zvýšiť ich konkurencieschopnosť a efektívnosť.

Viac informácií:

EDIH CASSOVIUM

Slovenským podnikom pomôže v inováciách päť európskych centier digitálnych inovácií

Zdroj: https://uvptechnicom.sk, zverejnené: 25. 1. 2023, autor: rpa