Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Utrechtská univerzita získa 19-miliónov EUR z holandského výskumného programu

Výskum na Univerzite v Utrechte. Zdroj: https://www.uu.nl

Štyri projekty na Univerzite v Utrechte získajú finančné prostriedky z holandského programu výskumnej agendy „Výskum pozdĺž trás podľa konzorcií“ (NWA-ORC). Na projekty, v ktorých sú v mene konzorcia oficiálnym tajomníkom výskumníci z Utrechtu, sa uvoľnilo celkovo viac ako 19-miliónov EUR. Utrechtská univerzita je tiež zapojená ako akademický partner do ôsmich ďalších úspešných konzorcií.

Financované projekty sa zameriavajú na otázky spoločnosti, ktoré tvoria podstatnú agendu Národnej vedeckej agendy. Celkovo 28 konzorcií získa viac ako 149-miliónov EUR. V interdisciplinárnych tímoch budú pracovať na výskume, ktorý prinesie vedecké aj spoločenské objavy na dosah.

Ocenené projekty, v ktorých sú vedci z Utrechtu oficiálnym tajomníkom konzorcia:

PlatWork-R

Pracovníci platformy poskytujú služby prostredníctvom online platforiem, ako sú Uber (taxi), Helpling (upratovanie) a Deliveroo (donáška jedla). Platformy poskytujú pracovníkom flexibilitu, no pracovníkom platforiem chýba sociálna ochrana a istota príjmu. Kontrola, ktorú platformy vykonávajú nad pracovníkmi platforiem, je v rozpore s ich štatútom samostatne zárobkovo činných osôb a viedla k vypočutiam a žalobám. Tento projekt rieši potrebu nových predpisov týkajúcich sa práce na platforme. V spolupráci s holandským štatistickým úradom (CBS), ministerstvami, zamestnaneckými a zamestnávateľskými organizáciami výskumníci vyvinú dôkazovú základňu, možnosti politiky a implementačné usmernenia týkajúce sa práce na platforme so zameraním na verejné hodnoty dôstojnej práce, sociálnej ochrany, nediskriminácie, súkromia a kyber ochrany.

Tajomníkom v mene konzorcia je inovačný vedec Prof. dr. Koen Frenken. Pracuje na inováciách, ekonomickej geografii, ekonomike platforiem a inovačnej politike a v tomto kontexte skúma vzostup online platforiem. Tento nárast mení spôsob, akým žijeme, pracujeme a konzumujeme.

Udelená suma: 1,9-milióna EUR.

Re/Presenting Europe: Populárne vyjadrenia diverzity a spolupatričnosti

Holandské zastúpenia Európy neuznali dlhú prítomnosť superdiverzných skupín nebielych „iných“. Tento nedostatok vedomostí je zosilnený etnicko-rasovými stereotypmi, ktoré viedli k vylúčeniu a sociálnemu napätiu. Konzorcium Re/Present analyzuje nepravdivé informácie v holandskom športe, mestskom umení a vzdelávaní. Skúma, ako odstrániť výsledné sociálne rozdiely. Odkrýva a šíri informácie o tom, ako „iní“ Európy prispeli k jej kultúre a histórii, a začleňuje ich do vzdelávacích postupov. Vytvára komplexné znalosti o holandskej a európskej identite a spoluvytvára zmysluplné reprezentácie s komunitami s cieľom zvýšiť spolupatričnosť a podporiť sociálnu odolnosť pre super rozmanitú európsku budúcnosť.

Tajomníkom v mene konzorcia je historik rasy dr. Rachel Gillett.

Udelená suma: 4,9-milióna EUR.

WildlifeNL

Do Holandska sa vo veľkom vracajú voľne žijúce druhy zvierat ako diviak, zubáč a vlk. Tento návrat vedie k napätiu medzi ľuďmi a voľne žijúcimi zvieratami a vyžaduje nové formy manažmentu voľne žijúcich živočíchov. WildlifeNL vyvinie nové technológie, riadiace opatrenia a komunikačné stratégie, ktoré ovplyvnia správanie voľne žijúcich živočíchov a ľudí, aby umožnili nízkokonfliktné spolužitie človeka a voľne žijúcich živočíchov. Okrem toho spolu so všetkými zainteresovanými stranami skúma rôzne scenáre toho, ako môže vyzerať udržateľné spolužitie ľudí a voľne žijúcich živočíchov, napríklad hraním serióznej hry. Týmto spôsobom WildlifeNL prispieva k hľadaniu spoločnosti zahŕňajúcej prírodu, v ktorej môžu ľudia a voľne žijúce zvieratá prekvitať.

Tajomník za konzorcium: dr. Ine Dorresteijn.

Pridelená suma: 5-miliónov EUR.

NANOSPRESSO-NL: Lokálna príprava vysokokvalitných personalizovaných nanoliečív nukleových kyselín

NANOSPRESSO-NL špecificky rieši súčasný nesúlad medzi personalizovanými terapeutickými stratégiami a priemyselnou centralizovanou veľkovýrobou liekov. Konzorcium NANOSPRESSO-NL je presvedčené, že terapeutiká na báze nukleových kyselín sú jedinečne kvalifikované na výrobu v miestnych nemocničných lekárňach v reakcii na potreby jednotlivých pacientov. Prechodom na plne štandardizovanú platformu sa kontrola kvality môže sústrediť skôr na výrobný proces než na konečný produkt, čo je celkom podobné populárnej metóde decentralizovanej výroby vysokokvalitného espressa.

Tajomník za konzorcium: prof. DR. Raymond Schiffelers, UMC Utrecht.

Udelená suma: 8,1-milióna EUR.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.uu.nl, zverejnené: 25. 3. 2022, autor: rpa