Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

UPJŠ sa stala partnerom EIT Digital

UPJŠ sa stala externým partnerom EIT Digital. Zdroj: https://www.upjs.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa stala externým partnerom EIT Digital a organizačne je začlenená do uzla so sídlom v Budapešti.

EIT Digital vznikol v roku 2010 ako jeden z prvých EIT KICs (Knowledge and Innovation Communities) a postupne sa stal najväčším digitálnym inovačným ekosystémom v Európe zameraným na digitálne podnikateľstvo, inovácie, podporu talentov a rozvoj digitálnych zručností.

Aktivity UPJŠ v rámci EIT Digital bude zastrešovať predovšetkým Ústav informatiky PF UPJŠ. Prvým realizovaným projektom je projekt InnoChange, ktorý úspešne ukončil prvú fázu projektu a získal finančné krytie na realizáciu 2. fázy.

Zoznam partnerov EIT Digital

Zdroj: https://www.upjs.sk, zverejnené: 21. 4. 2022, autor: rpa