Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Univerzity stavajú pre Česko Národnú kvantovú infraštruktúru s pripojením do zahraničia

Českú Národnú kvantovú infraštruktúru s napojením na Nemecko, Rakúsko, Slovensko a Poľsko buduje konzorcium CyberSecurity Hubu z.ú., Fakulty jadrového a fyzikálneho inžinierstva ČVUT v Prahe (FJFI), Fakulty informatiky Masarykovej univerzity (FI MU), Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (PřF UPOL) a IT4Innovations Vysokej školy banskej – Technickej univerzity Ostrava (IT4I VŠB-TUO). Národná kvantová infraštruktúra, vybudovaná vďaka expertíze spomínaných univerzít, prepojí predovšetkým organizácie zabezpečujúce kritickú infraštruktúru štátu – hneď v začiatku sa počíta s napojením Národného úradu pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB), Ministerstva vnútra ČR (MIČR), Ministerstva obrany ČR (MOČR), správy železníc (SŽ), oboch slovenských jadrových elektrární, kľúčových nemocníc a vybraných ďalších inštitúcií.

Ako uviedol doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT v Prahe: „Ide o zďaleka najkomplexnejší projekt v kvantovej komunikáciu v ČR a je výrazným vyvrcholením predchádzajúcich desiatok rokov výskumných, vývojových a testovacích aktivít, ktoré boli alebo sú doteraz u nás realizované. Aj preto sa ho zúčastňujú najprestížnejšie pracoviská v tomto odbore, ktoré v Česku sú. Tieto pracoviská nielen rozvíjajú špičkový výskum v oblasti kvantových technológií, ale aj vychovávajú pre oblasť kvantových technológií študentov.“

Ako dodal doc. Jan Bouda z FI MU, ktorý je súčasne EuroQCI Sherpa ČR: „Česko týmto krokom naskakuje do rozbiehajúceho sa vlaku extrémne zabezpečenej kvantovej komunikácie. Európska únia si uvedomuje potenciál kvantovej komunikácie a kvantových technológií, a preto v rámci iniciatívy European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI) mohutne investuje do jej výstavby.“

Ako doplnil prof. Igor Jex, dekan FJFI a jeden z popredných svetových odborníkov kvantovej komunikácie, ktorý je okrem iného členom strategického poradného zboru európskeho výskumného konzorcia QuantERA: „Teší ma, že v rámci tohto významného kroku ČR spájajú sily najväčšie kapacity v oblasti kvantových sietí a kvantovej informatiky. Česko môže stavať na vysokom renomé základného výskumu v oblasti kvantových technológií.“

EuroQCI je iniciatíva Európskej komisie a 25 členských štátov, ktoré podpísali EuroQCI Declaration. Konečným cieľom (po roku 2027) je vytvorenie extrémne zabezpečenej komunikačnej siete založenej na kvantovej distribúcii kľúča (QKD) a prepájajúcej inštitúcie kritickej národnej a európskej infraštruktúry. Aktuálnou úlohou je vybudovanie testovacej siete, ktorá vznikne prepojením niekoľkých národných sietí, a následné otestovanie integrácia kvantovej distribúcie kľúča do existujúcej telekomunikačnej infraštruktúry.

V rámci Česka tieto aktivity koordinuje doc. Jan Bouda. Implementáciou národnej siete a jej napojením na okolité štáty bolo poverené konzorcium uvedených univerzít. Odborným garantom projektu je NÚKIB.

Projekt Českej Národnej kvantovej infraštruktúry zabezpečí: (1) Integráciu Národnej kvantovej siete do vznikajúcej Európskej kvantovej komunikačnej infraštruktúry. Bez toho by ČR zostala izolovaná od systému Európskej vysoko bezpečnej komunikácie a s veľmi obmedzeným prístupom k jej technológiám. (2) Vývoj a testovanie integrácie kvantovej siete do existujúcich celoeurópskych systémov zabezpečenej telekomunikácie. (3) Testovanie Európskej kvantovej komunikačnej infraštruktúry ako celku. (4) Testovanie kompatibility Európskej kvantovej komunikačnej infraštruktúry a českých komunikačných systémov (napríklad systémy na prenos utajovaných informácií). (5) Odbornú prípravu budúcich operátorov kvantových sietí, odborníkov pre vývoj systémov kvantovej komunikácie, odborníkov na kvantové siete a softvér a odborníkov na optickú kvantovú komunikáciu. (6) Odbornú podporu a poskytnutie testovacie infraštruktúry pre český priemysel podieľajúce sa na vývoji a výrobe hardvérových a softvérových technológií pre kvantovú komunikáciu. (7) Zvýšenie intenzity rozvoja kvantových technológií, rovnako ako výskumu a vývoja v tejto oblasti v Európe. Bez tohto kroku Česku hrozí strategické technologické zaostávanie a nevyužitie oblasti s výrazným rastovým a komerčným potenciálom, rovnako ako výrazné zníženie konkurencieschopnosti.

Ako vysvetlil prof. Igor Jex: „Kvantové technológie a extrémne zabezpečená kvantová komunikácia sú oblasti, na ktorých pracujú všetky mocnosti sveta a ktorá sa presúva z vedeckých laboratórií do reálneho sveta. Už nie je otázkou, či niečo také potrebujeme, ale kedy sa to stane normou pre komunikáciu.“

Ako pripomenul hlavnú výhodu Jan Bouda: „Samotný princíp kvantovej komunikácie prakticky vylučuje nezistený odposluch či nabúranie komunikácie. To je hlavný dôvod, prečo sa kvantové komunikačné siete teraz po celom svete začínajú budovať.“

Budovaním kvantovej komunikačnej infraštruktúry v Česku sa ďalej podnieti záujem a rozvoj výskumu a vývoja a ďalej povzbudí vedcov, ale aj študentov, aby sa oblasti kvantovej komunikácie venovali. Dopyt po odborníkoch v tejto oblasti je už teraz veľký a bude ďalej silnieť. Členovia konzorcia sú presvedčení, že vybudovanie chrbticovej siete upozorní českú verejnosť na dôležitosť dynamicky sa rozvíjajúcich kvantových technológií v ich najširšom spektre, priláka investorov, stimuluje malé technologické firmy a v neposlednom rade posilní príliv mladých študentov do študijných odborov kvantových technológií, ktoré členovia konzorcia už niekoľko rokov, na všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania, ponúkajú.

Zdroj: ČVÚT, zverejnené: 18. 8. 2021, autor: rpa