Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Univerzity musia mať hlas pri formovaní európskeho výskumného priestoru

Nový Európsky výskumný priestor (European Research Area, ERA) bude musieť spojiť všetky zainteresované strany, aby sme mohli spoločne formovať budúcnosť európskeho výskumu a inovácií, uviedol Stephane Berghmans z European University Association.

Veľmi vítaný obnovený záujem o Európsky výskumný priestor (ERA) bol konkrétne odštartovaný v roku 2020 oznámením Európskej komisie s názvom „Nový ERA pre výskum a inovácie“. Počas nemeckého predsedníctva Rady EÚ nasledovali závery Rady EÚ o novom európskom výskumnom priestore, ktoré požadovali inkluzívne riadenie. O viac ako tri mesiace neskôr však stále nevieme, ako bude vyzerať správa ERA a čo je dôležitejšie, ako budú zapojené zainteresované strany.

Európska asociácia univerzít (EUA), ktorá bola historicky silným obhajcom a formálnym partnerom pri formovaní ERA od roku 2012, vyjadrila obavy tohto odvetvia z dôvodu nejasnosti riadenia ERA; oznámenie Komisie uvádza úlohu zainteresovaných strán iba zriedka a bez bližších podrobností. Je to ďaleko od času, keď sa vývojom a implementáciou ERA riadila štrukturálna spolupráca medzi Komisiou a európskymi univerzitami, ktorá slúžila v prospech všetkých európskych zúčastnených strán v oblasti výskumu a inovácií.

Nový ERA má veľmi ambiciózne ciele v oblasti výskumu a inovácií, ktoré sa právom zdôrazňujú ako jeden z kľúčových prvkov oživenia Európy, zvýšenej pripravenosti a odolnosti, konkurencieschopnosti a zvrchovanosti. Aby bol nový ERA úspešný, bude musieť spájať nielen Komisiu a členské štáty EÚ, ako vidíme dnes, ale aj všetky kľúčové zainteresované strany v oblasti výskumu a inovácií vrátane univerzít.

V prvom rade slovo „zainteresovaná strana“ to vystihuje správne: ​​univerzity majú v novom ERA hlavný podiel, pretože pomáhajú pri zhromažďovaní dôkazov potrebných na identifikáciu kľúčových výziev a hľadanie ich riešení. Vývoj nového ERA nesmie byť založený iba na vybranom počte hlasov. Namiesto toho bude politika ERA založená na dôkazoch formulovaná až po štruktúrovanom dialógu s rôznymi aktérmi v oblasti výskumu a inovácií. To je jediný spôsob, ako zabezpečiť, aby inkluzívne, efektívne a flexibilné systémy výskumu a inovácií boli jadrom ambícií stanovených pre nový ERA.

Univerzity zohrávali a budú musieť naďalej hrať ústrednú úlohu v ERA, tak, ako to bolo počas celej pandémie COVID-19 a začiatku obnovy. Vakcíny sú dokonalým príkladom spoločenského vplyvu univerzít na európsky výskum a inovácie. Vakcíny, ktoré dnes vidíme aplikované, aby zachránili životy a umožnili nám všetkým vrátiť sa k normálnejšiemu životu, sú priamo alebo nepriamo dôsledkom výskumu a inovácií, ktorý na univerzitách prebieha už desaťročia.

V oznámení Komisie a záveroch Rady EÚ sa ďalej správne uvádza, že nový ERA by mal byť zakotvený v zásade excelentnosti – zatiaľ čo oznámenie osobitne požaduje revíziu postupov hodnotenia výskumu. Význam excelentnosti v komunikácii sa však obmedzuje na náhradné ukazovatele založené na vedeckých článkoch. To je v rozpore s nedávnymi iniciatívami univerzít a národných systémov v celej Európe zameraných na odklon od nadmerného spoliehania sa na meranie založené na publikáciách. Zatiaľ čo navrhované kľúčové opatrenia v oznámení Komisie spájajú kvalitu výskumu s „počtom vysoko citovaných publikácií“, hybná sila prechodu na otvorenú vedu – ktorej význam sa posilnil počas pandémie COVID-19 – smeruje k holistickejšiemu hodnoteniu prístupy. Preto je potrebné, aby nový ERA spolu s reprezentatívnymi orgánmi univerzít a zainteresovanými stranami v oblasti výskumu a inovácií vytvoril širokú a perspektívnu definíciu excelentnosti.

A nakoniec, na splnenie inovatívnych ambícií Európy bude nevyhnutná inštitucionálna úloha, ktorú univerzity zohrávajú v regionálnych ekosystémoch, na podporu regionálneho rozvoja a konkurencieschopnosti priemyslu. Ako čestní sprostredkovatelia sú spojení a spájajú priemysel a spoločnosť spôsobmi, ktoré presahujú krátkodobý projektový prenos už zavedených znalostí. Nový ERA bude takisto musieť umožniť dialóg a synergie s Európskym vzdelávacím priestorom. Aj tu majú univerzity ústrednú úlohu ako jedinečné miesta, kde sa spája výskum, inovácie a vzdelávanie v službách spoločnosti.

Do nového systému riadenia ERA, prostredníctvom ktorého bude Komisia a členské štáty „stanovovať a aktualizovať politické priority, monitorovať a hodnotiť pokrok a zabezpečovať strategické poradenstvo“, musia byť začlenené univerzity a ďalšie zainteresované strany v oblasti výskumu a inovácií. Webová stránka Európskych dní výskumu a inovácií používa slogan „Spoločne formujme budúcnosť“. Potrebujeme na to komplexný a štruktúrovaný dialóg so všetkými zainteresovanými stranami. Toto je jediná cesta k spoločne vyvinutému, navrhnutému, spoluvytvorenému a teda úspešnému novému ERA.

Zdroj: https://www.theparliamentmagazine.eu, zverejnené: 18.3.2021, autor: rpa