Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Univerzitné asociácie obnovujú výzvu na vyšší rozpočet na výskum a vývoj

Oxford University

Viac ako 800 univerzít v celej Európe sa vracajú späť k navrhovanému zníženiu o 5 miliárd EUR na program Horizont Európa.

Asociácie univerzít obnovili výzvu na vyšší rozpočet na výskum a inovácie EÚ a na akademické výmenné programy po tom, čo posledný návrh rozpočtu predsedu EÚ Charlesa Michela navrhol zníženie sumy o 5 miliárd EUR z programu Horizont Európa.

Pätnásť univerzitných združení zastupujúcich viac ako 800 univerzít žiadajú vedúcich predstaviteľov EÚ, aby zintenzívnili investície do výskumu a inovácií, pričom v spoločnom vyhlásení uviedli, že sú „sklamaní a znepokojení“ z návrhu rozpočtu, ktorý predložil Charles Michel 17. júla 2020.

Návrh je „veľkým sklamaním“, uviedla Amanda Crowfoot, generálna tajomníčka Asociácie európskych univerzít, najväčšej skupiny univerzitných lobistov v Európe. Ako povedala pre Science | Business: „V súčasnosti je kontraproduktívne znižovať financovanie výskumu, inovácií a vysokoškolského vzdelávania.“

Rovnaké združenia, ktoré sa predtým spojili v roku 2019, požiadali o rozpočet Horizontu Európa, ktorý by zodpovedal ambíciám EÚ riešiť globálne výzvy, ale pandémia koronavírusu a následná hospodárska kríza dali požiadavkám univerzít nový rozmer. Ako ďalej uviedla Crowfoot: „Posledné štyri až šesť mesiacov zdôrazňujú potrebu skutočne investovať do výskumu.“

Vyhlásenie vyzýva EÚ, aby posilnila rozpočet programu Horizont Európa v rámci budúceho sedemročného rozpočtu EÚ a tiež v rámci fondu EÚ na obnovu po pandémii.

Charles Michel navrhuje pre Horizont Európa 89,4 miliárd EUR, z 94,4 miliárd EUR (v cenách roku 2018) predložených na návrh EK v máji 2020, z čoho 75,9 miliárd EUR by pochádzalo zo sedemročného rozpočtu EÚ a 13,5 miliárd EUR z fondu obnovy COVID-19 vo výške 750 miliónov EUR, ktorý sa má investovať do roku 2024 do projektov priamo súvisiacich s pandémiou a pripravenosťou na budúce zdravotné krízy.

Lídri EÚ sa stretli 17. júla 2020, aby rozhodli o rozpočte EÚ a fonde obnovy.

Politici by mali skutočne chápať dôležitosť výskumu a vzdelávania pre udržateľnú a odolnú obnovu, dodala Crowfoot. „Naším hlavným posolstvom [pre vedúcich predstaviteľov EÚ] je zabezpečiť silný rozpočet vo všetkých oblastiach vedy a posilniť a uznávať základný výskum.“

Kurt Deketelaere, generálny tajomník Ligy európskych výskumných univerzít, jednej z 15 organizácií, ktoré podpísali vyhlásenie, uviedol, že Európsky parlament by mal „zablokovať rozpočet, ktorý by podkopal návrhy Horizontu Európa a Erasmus.“

Parlament žiadal pre program Horizont Európa najmenej 120 miliárd EUR a predtým ho varoval, že by mohol vetovať dohodu o rozpočte, na ktorej sa dohodli vedúci predstavitelia EÚ, ak nezodpovedá výzvam, ktorým Európa čelí po pandémii.

Ako uviedla talianska poslankyňa EP Patrizia Toia: „Optimálny rozpočet na výskum a inovácie je trojciferné číslo. Z tohto dôvodu ma návrh Charlesa Michela sklamal. [Je to] ambiciózne a dúfam, že najodvážnejšie krajiny vrátane Talianska tento návrh zmenia.“

Príprava na budúce krízy

Crowfoot uviedla, že pandemické prostriedky na obnovu by sa nemali zameriavať iba na konkrétne výskumné témy a mali by smerovať aj na základný výskum, ktorý pomôže EÚ vybudovať súbor poznatkov potrebných na lepšiu reakciu v iných núdzových situáciách bez ohľadu na to, aké sú. Ako dodala Crowfoot: „Nejde iba o oživenie [COVID-19], ale aj o prípravu na budúce krízy. Nevieme, aká bude budúca kríza.“

Univerzity sa tiež obávajú, že zníženie rozpočtu Horizontu Európa o 5 miliárd EUR bude znamenať menej pre výskum financovaný Európskou radou pre výskum (ERC) a akademické výmenné programy Marie Skłodowska-Curie (MSCA) a Erasmus +.

V návrhu, ktorý EK predložila v máji 2020, sa už predpokladalo zníženie prostriedkov ERC a MSCA o približne 3,2 % v porovnaní s pôvodným rozpočtovým plánom v roku 2018. Návrh Rady môže tieto škrty ešte viac prehlbovať, ale momentálne nie je jasné, ktoré časti programu Horizont Európa by boli najviac ovplyvnené navrhovaným Michelovým znížením o 5 miliárd EUR.

Univerzity tvrdia, že zníženie rozpočtu na akademické výmenné programy o viac ako 3 % v porovnaní s návrhom z roku 2018 by brzdilo úsilie o zlepšenie strategickej odolnosti EÚ. Zobrať viac peňazí od ERC a MSCA „by bolo veľmi kontraproduktívne,“ dodala Crowfoot.

Zvýšenie národných výdavkov

Univerzity vo svojom vyhlásení tvrdia, že členské štáty EÚ by mali tiež zvýšiť úsilie na podporu výskumu, inovácií a vzdelávania a pomôcť vybudovať impulz pre udržateľné oživenie. Univerzity chcú, aby sa členské štáty EÚ zaviazali k novým cieľom v oblasti vnútroštátnych výdavkov na výskum a vývoj. „Je potrebné diskutovať o tom, aká by mala byť primeraná úroveň,“ doplnila Crowfoot.

Predchádzajúci záväzok minúť 3  % HDP na výskum a inovácie splnila iba hŕstka členských štátov EÚ. Univerzity nehovoria, aký by mal byť nový cieľ, ale navrhujú krajinám, aby mali možnosť stanoviť ciele zodpovedajúce ich hospodárstvu. Ako dodala Crowfoot: „V celej Európe je veľa rozmanitosti a každý nie je v rovnakom štádiu.”

Ohrozené univerzity

Spoločné vyhlásenie univerzít prichádza v ťažkej dobe pre vysokoškolské vzdelávanie v Európe a na celom svete. Po vypuknutí pandémie a zavedení lockdownu v marci 2020 univerzity museli zatvoriť školské areály a presťahovať kurzy do online priestoru. Keďže sa prvá vlna pandémie končí, univerzity uvažujú o ďalšom akademickom roku a o tom, ako bezpečne privítať študentov.

Univerzity sú zároveň konfrontované s nedostatkami vo financovaní, pričom sektor vzdelávania pravdepodobne zaznamená hospodárske škrty v pozadí hospodárskeho poklesu. Univerzity, ktoré sa spoliehajú na školné a medzinárodní študenti, mohli tiež vidieť, že ich príjmy klesli.

Crowfoot uviedla: „Je príliš skoro na to, aby sme mali veľmi jasný obraz,“ univerzity by však mali začať riešiť dlhodobé finančné a štrukturálne problémy, ktoré vznikajú v dôsledku pandémie v nasledujúcich mesiacoch.

Ako dodala na záver Crowfoot: „Myslím si, že táto kríza skutočne ukázala univerzity v pozitívnom svetle a poukázala na to, do akej miery sú univerzity a výskum rozhodujúce pri riešení pandémie.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 22.7.2020, autor: rpa