Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Univerzita v Utrechte sa pripája ku koalícii požadujúcej globálnu dohodu o nevyužívaní solárneho geoinžinierstva

Univerzita v Utrechte

Viac ako 60 popredných vedcov v oblasti klímy a vedcov z celého sveta spustilo globálnu iniciatívu vyzývajúcu na medzinárodnú dohodu o nepoužívaní solárneho geoinžinierstva. Tvrdia, že nasadenie solárneho geoinžinierstva nemožno spravodlivo riadiť globálne a predstavuje neprijateľné riziká, ak sa implementuje ako budúca možnosť politiky v oblasti klímy.

Ako vysvetlil prof. Frank Biermann z Kopernikovho Inštitútu trvalo udržateľného rozvoja Univerzity v Utrechte v Holandsku a vedúci výzvy na uzavretie dohody o nepoužívaní solárneho geoinžinierstva: „Riziká solárneho geoinžinierstva nie sú dostatočne pochopené a nikdy ich nemožno úplne poznať. Výskum solárneho geoinžinierstva nie je prípravou plánu B na zabránenie klimatickej katastrofe, ako tvrdia jeho zástancovia. Namiesto toho to jednoducho odloží a vykoľají súčasné globálne klimatické politiky. Navyše súčasný systém medzinárodných inštitúcií nie je schopný efektívne regulovať nasadenie tejto technológie v celosvetovom meradle. Solárne geoinžinierstvo nie je riešením.“

Skupina preto vyzýva kolegov akademikov, organizácie občianskej spoločnosti a dotknutých jednotlivcov, aby podpísali otvorený list vládam, Organizácii Spojených národov a ďalším aktérom, aby zastavili vývoj a potenciálne využitie technológií solárneho geoinžinierstva na planéte. Iniciatíva vychádza z článku v akademickom časopise uverejnenom 17. januára 2022 vo WIREs Climate Change, ktorého spoluautorom je 16 vedcov a iniciátorov tejto skupiny.

Iniciatíva za dohodu o nepoužívaní sa mobilizuje najmä proti najviac diskutovanej špekulatívnej technológii: masívnemu rozprašovaniu aerosólov v stratosfére, aby sa zablokovala časť prichádzajúceho slnečného žiarenia na ochladenie planéty. Takéto nebezpečné zásahy na planéte nemožno riadiť globálne inkluzívnym, spravodlivým a účinným spôsobom, a preto musia byť podľa tejto skupiny vedcov a expertov na riadenie zakázané.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.uu.nl, zverejnené: 21. 1. 2022, autor: rpa